Slovak Press Watch

Saturday, August 24, 2002:

Demokratická a prosperujúca Ukrajina: Pravda prináša prílohu o Ukrajine, pripravenú Veľvyslanectvom Ukrajiny v SR. Príloha je obyčajná propaganda na štát s pochybnou demokraciou, polarizovanou spoločnosťou a prezidentom obviňovaným z organizovania vraždy novinára. Aký má takáto príloha informačný význam? Evidentne to nie je inzercia, aspoň to nikde nie je tak označené. Dostane šancu aj bieloruská ambasáda?

Slováci v pracovnom strese: sú námetom témy Pravdy od Patrície Ďuriškovej. Autorka narába s citátmi
príliš voľne. Napríklad uvádza citát "„V honbe za [peniazmi] ľudia často...”, konštatujú psychológovia." To všetci psychológovia Slovenska povedali zborovo jednu vetu?? Posledný citát v článku dokonca ani nie je priradený nikomu...

Neposlušné písmenká: SME tentoraz urobilo hrúbku hneď v hlavnej správe dňa na prvej strane: “Hodnovernosť niektorých starích agentúr sa dá posúdiť aj podľa ich predchádzajúcich prieskumov.” Alebo to malo byť “starších”?

Povodňové škody v Rakúsku: boli "7,4 miliárd", hlása titulok v SME. Čoho asi? Z textu vyplýva, že eur.

gabriel // 11:34 AM


______________________

Friday, August 23, 2002:

Slovenská ľavica je v problémoch: a od reportéra SME dostáva v spravodajskom článku prívlastok „neschopná.“ Snáď zatiaľ neúspešná, ale neschopná? Čo ak nie je dopyt? Pozerajúc sa na OKS a DS-DU, je aj pravica neschopná? Z článku sa tiež dozvieme, že „zoskupenie SDĽ-SOP-SDSS si situáciu komplikuje samo.“ Ako, podľa koho?

Mäkké dlhé i: Andrej Salner ma okrem vyššie uvedeného zmiešavania komentára so spravodajstvom upozornil aj na nasledujúci gramatický problém. V rozhovore s prokurátorom Michalom Serbinom SME uvádza: „Médiá mu [Lexovi] dávajú príliš veľa priestoru. Na Slovensku je veľa obžalovaných, ktorý taký priestor v médiách nemajú.”

Pomoc obetiam povodní v Česku: sa zdá byť rôznorodá a rozsiahla, ako informuje SME. Zavádzajúci a logicky nezmyselný titulok je však zbytočný: “Českým firmám pomáhajú, ako sa len dá.” Informačná hodnota takéhoto titulku je nulová.

Poistenie proti povodniam: je témou článku SME od Tomáša Kurtanského a Jany Brondošovej. Autori čitateľa akosi stále presviedčajú, že mnohé české i slovenské firmy podceňujú riziko povodní, a nepoisťujú sa. Nepoistiť sa ale neznamená podceniť. Stačí odlišný náhľad na riziko a cenu jeho poistenia. Sú všetci reportéri SME poistení proti všetkým možným druhom rizika, ktoré poisťovne ponúkajú? Asi nie. Jednoducho si nemyslia, že im to stojí za to poistiť sa na všetko (alebo na to nemajú). Každý vidí riziko ináč.

Dlhodobé predpovede: majú zo skúsenosti malú šancu naplnenia. Predpoveď Svetovej Banky o stave svetovej ekonomiky o 50 rokov ale Pravda berie za fakt, citujúc ju rovno s titulkoch “Svet bude o 50 rokov podstatne bohatší” a “V polovici storočia budú svetu dominovať mestá.”

Víťazi berú všetko: V správach Pravdy o v pondelok schválenom zákone o obaloch (Gabriela Kaliská) a neschválení úpravy povinného dôchodkového poistenia pre vybrané skupiny (Patrícia Ďurišková) dostávajú priestor vždy len “víťazi” z hlasovania, ale oponenti nie. Žeby argumenty proti neexistovali?

Pochybné faktúry v Gabčíkove: tohtotýždňový Trend sa tiež venuje vyšetrovaniu fiktívnych zmlúv pri výstavbe vodného diela Gabčíkovo. Gabriel Beer si bohužiaľ nenašiel čas na reakciu Júliusa Bindera, ktorý z textu vyzerá ako potenciálny spoluvinný.

Kontrakty na konkrétne činnosti v štátnej sfére: by mali nahradiť rozpočtovanie podľa typickej štruktúry nákladov štátnych organizácií, čo by malo viesť k efektívnejšej štátnej správe. O aktuálnom stave informuje Peter Apolen v Trende. Spomína, že „kontrakty sa v niektorých organizáciách ujali dobre, v iných sa nestretli s veľkým pochopením.“ Príklady uvedené v článku sú však len pozitívne, hlasy kritikov nemajú žiadny priestor.

Názory na rozšírenie EÚ: skúma Roman Schōnwiesner v Trende. V článku „Obyvateľstvo EÚ sa bojí rozšírenia“ tvrdí, že podľa májových prieskumov 40% občanov EÚ predpokladá, že rozšírenie zvýši nezamestnanosť v ich krajinách. Neznamená to ale, že 60% sa nebojí alebo nevie? Navyše prieskumy v EÚ týkajúce sa priamo podpory rozšírenia ukazujú, že asi polovica ľudí rozšírenie podporuje, tretina nie, a zvyšok nevie.

gabriel // 12:56 PM


______________________

Thursday, August 22, 2002:

Koniec privatizácie na Slovensku: ohlasuje SME s titulkom „Včera privatizovali naposledy.“ Ale asi išlo len o koniec privatizácie tejto Dzurindovej vlády, však? Len aby sa príliš veľa ľudí netešilo/nesmútilo zbytočne. Tomáš Velecký sa v prislúchajúcom článku nevyhol zaujatému pomenovaniu „žraloci“ finančných firiem Penta Group či Istrokapitál. V tabuľke o privatizácii automobilových dopravcov chýba zdroj údajov.

Ľud vs HZDS: ak 54% ľudí si myslí, že účasť HZDS v nasledujúcej vláde by ohrozilo vstup Slovenska do NATO a EÚ, ale 46% si to nemyslí alebo nevie, dá sa o Slovákoch ako celku povedať, ako tvrdí titulok Pravdy, že „Ľudia sa obávajú účasti HZDS vo vláde“? Problémom samotného článku je nesprávne používanie pojmu percento. Ak v júli sa účasti HZDS obávalo 51% ľudí, v auguste už 54%, nejde o nárast o tri percentá, ale o tri percentuálne body. Nárast o tri percentá by znamenal výsledok 52,5%, čo asi ale článok povedať nechcel.

Hon na UPC: Informovanie o UPC, podobne ako o Slovenských telekomunikáciách, ostáva takmer všade jednostranné. Mikuláš Gera to potvrdzuje v Pravde už samotným titulkom „UPC porušila dohodu s občianskymi aktivistami“ Hovorí kto? Občianski aktivisti, samozrejme. UPC nesúhlasí. Tak prečo titulok spravodajského článku súhlasí s jednou stranou? Autor sa tiež nevyhol subjektívnym silným slovám typu „[UPC]...pokračuje v šikanovaní zákazníkov.“

gabriel // 12:11 PM


______________________

Wednesday, August 21, 2002:

Výročie augusta 1968: „August ’68 mladým veľa nehovorí, Dubček áno,“ informuje nás titulok SME. Bohužiaľ, články k téme nič takéto nepotvrdzujú. Citovaný je prieskum (bez udania mena zadávateľa) v skupine 14-18 ročných, kde pre 43% august 1968 nič neznamená. Nedozvieme sa však, ako je to pre celú slovenskú populáciu, takže nie je jasné, či sú mladí vôbec výnimoční alebo nie. Naopak, o popularite Dubčeka svedčí len všeobecný reprezentatívny prieskum, o mladých ani slovo. Mimochodom, nápad re-printu vydania Smeny z 22.augusta 1968 ako prílohy sa mi zdá výborný, naozaj poučné čítania. Vďaka.

Ekonomické zákony v parlamente: Viaceré články o prerokovaných ekonomických zákonoch v dnešnom SME sú dosť jednostranné. Tomáš Velecký v správe o schválenom zákone o obaloch spestruje zdôvodňovanie navrhovateľov zákonov slovíčkami „vraj“, „úradne“ a „paradoxne“. Zaujatosť sa prejavuje už vlastným komentárom v úvodnej vete: „Ľuďom pribudnú nové starosti o životné prostredie.“ Bez citovania či menovania len spomína nesúhlas „ekonómov“ s týmto zákonom. Navlas rovnaký tón zvolil v informovaní o neschválenom zákone o obchodných reťazcoch (čo autor tentoraz evidentne schvaľuje). Príklad: hypermarkety vraj chcú ceny nízke, slovenskí dodávatelia vysoké. A tak neobmedzenie hypermarketov znamená, že „[ich] ceny... budú pre ľudí naďalej výhodné.“

Nižšie dane z prevodu nehnuteľností: nám schválil parlament. SME nám síce ponúka nové sadzby, ale nikde sa nedozvieme staré – teda aké je vlastne to zníženie.

Silná koruna, nízka nezamestnanosť: V článku o vývoji slovenskej koruny Jana Brondošová zmiešava vlastný komentár s citáciami analytika SLSP Juraja Zabadala, takže nie je celkom jasné, kto čo vlastne tvrdí. Do textu sa tak dostávajú aj ekonomicky neoprávnené tvrdenia ako „slovenskej korune sa darí aj proti českej“, či „z hľadiska koruny ... kurz [dolára] zostáva výhodný,” ako keby posilnenie koruny bolo automaticky dobré pre Slovensko, oslabenie zlé. Správa o nezamestnanosti („už po roka sa znižuje“) znie nádejne, ale v roku 2001 sa podobne znižovala prvých 6 mesiacov . Teraz je to o mesiac viac. Základom takýchto vyhlásení by ale mala byť skôr analýza nezamestnanosti ako to pred časom urobil Ján Tóth z ING Bank v Domino Fórum, teda po odhliadnutí od sezónnosti a vplyvu verejnoprospešných prác. Tóthovi vyšlo, že trend nezamestnanosti klesá už rok a pol. To je snáď tá hlavná správa. By the way, SME opäť neuviedlo zdroje dát ani pri grafe kurzu koruny, ani pri miere nezamestnanosti.

Banky chystajú zdraženie poplatkov: oznamuje Xénia Makarová v Pravde. Zdroj? „Informácie z bankových kruhov.“ Nikým nepotvrdené, dodáva autorka. Hm. Ako stvorené dať to do titulku, však?

gabriel // 11:34 AM


______________________

Tuesday, August 20, 2002:

Návrh zákona o fonde pre filmárov: je podľa Pravdy „nekvalitný zákon.“ Do titulku tak dáva názor jednej osoby, právnika Tomáša Kamenca, ako vyplýva z článku. Navyše Kamenec je jediným zdrojom článku, navrhovatelia spomínaného zákona vôbec nedostali priestor.

Tajný odchod do Afganistanu: Daniel Vražda v SME píše správu z odchodu slovenských ženistov do Afganistanu. Medzi iným cituje aj požiadavky vojakov nezverejňovať ich mená a tváre kvôli bezpečnosti. Hneď nad článkom je veľká fotka vojakov, kde sa tváre dajú jednoznačne rozlíšiť. SME nikde nevysvetľuje, prečo sa mu zdala požiadavka vojakov neadekvátna. Nepozornosť či úmysel?

Ženy v politike: „Ženám na vstup do politiky chýba odvaha,“ vraví titulok článku od Táni Rundesovej v SME. Podľa koho? Z článku vyplýva, že ide o názor jednej holandskej aktivistky, podloženej „nízkym“ počtom žien v parlamente. To však môže mať 10 iných dôvodov, ako je nedostatok odvahy. V každom prípade, ak je v titulku názor konkrétnej osoby, mal by to titulok zohľadniť a nevydávať to za všeobecnú pravdu.

Internet nadovšetko: Tomáš Velecký zo SME informuje o prieskume medzi politickými stranami o ich zámeroch v podpore internetu na Slovensku. Meno autora prieskumu sa ale nedozvieme ani v texte, ani v tabuľke. Reportér SME čitateľom neposkytne ani zdroj pre tvrdenie, že „Slovensko je v strednej Európe krajinou s najpomalším tempom rozširovania internetu.“ Za aké obdobie, ako merané?? A uvádza aj stále opakovanú polopravdu:

Máme totiž spomedzi všetkých [susedov] najvyššie ceny za pripojenie [na internet] cez drôty Slovenských telekomunikácií.”

V silnej prevádzke je ale Slovensko najlacnejšie, v slabej druhé najdrahšie, a osobitné bonusové balíčky existujú len u susedov. Zdroj: samotné SME spred dvoch týždňov - tabuľka dole.

FID či FDI: Deblokácie sú komplikovaná vec, naviac ak firma-sprostredkovateľ mení firemné meno viackrát v jednom článku. Hovorí sa teda o FID Group či FDI Group? V SME vyhráva FID nad FDI 7:2. Kto tú zákazku nakoniec dostane?

gabriel // 2:01 PM


______________________

Monday, August 19, 2002:

Čudné repete: Zo svojej podstaty subjektívne slovo „čudne“ je akosi veľmi obľúbené v novinových správach SME. Tentoraz ho použila Monika Žemlová v opise stretnutia predsedu Najvyššieho súdu Harabina s poslancom HZDS Brhelom spred týždňa. Informácia by to bola zaujímavá aj bez komentárovej vsuvky reportérky.

Alkohol v detských rukách: Výborná reportáž od Michala Friša v SME o nedodržiavaní zákona zakazujúceho predaj alkoholu, cigariet či pornografických časopisov maloletým. SME testovalo obchodníkov cez svoju návnadu, 14-ročné dievča. Ako sa ukázalo, dievča si kúpilo zakázané veci takmer všade.

Breaking news: prináša TASR, citovaná v denníku SME. Zaslúži si byť zverejnená úplne celá:

„Predseda Strany demokratickej ľavice Pavel Koncoš hovorí, že nízke platy na Slovensku sú zásadným omylom. Po nitrianskom zasadnutí republikového výboru strany povedal, že mu to potvrdili aj odborníci z Veľkej Británie, ktorí na stretnutí s ním povedali, že za kvalitnú prácu by mali zamestnanci dostať primeranú odmenu.”

Verejné tendre sú príťažou: myslí si asi Barbora Tancerová v SME (článok „Európa bude mať fond solidarity“ nie je online), keď píše pri popise zamýšľaného fondu pomoci oblastiam postihnutým povodňami z peňazí krajín EÚ:

„Mimoriadne významný je prísľub predsedu Európskej komisie Prodiho, že pri pomoci nemusia dodržiavať byrokratické podmienky verejného obstarávania, ale môžu použiť národné dotácie.“

Podľa koho je tento prísľub významný? A prečo je verejné obstarávanie označené ako byrokratické, ale národné dotácie už nie sú označené ako menej transparentné?

Chaos ohľadom štátnej pokladnice: Výborné zhrnutie histórie chaotickej verejnej súťaže pre dodávateľa štátnej pokladnice od Mariána Leška v SME. Podstata je v týchto dvoch vetách:

„Jeden štátny orgán obviní predstaviteľa firmy z podplácania, druhý štátny orgán firmu prednostne vyzve, aby sa uchádzala o zákazku v rokovacom konaní bez zverejnenia. Ak by sa také niečo považovalo za normálne v štáte, ktorý sa uchádza o členstvo v NATO a Európskej únii, tak by to bolo určite nenormálne.”

Dotácia na priemyselný park: je predmetom článku Petra Kundera v Pravde, ktorý v texte tvrdí, že je “zrejme” nezákonná, lebo môže byť poskytnutá len mestám či obciam, ale nie súkromným osobám, ako to bolo v prípade parku vo Vrábľoch. Titulok je ale už suverénnejší (“Vláda protizákonne pridelila 28 miliónov”) – osvojuje si názor mimovládnej organizácie Priatelia Zeme. Škoda, že vyjadrenie nedostal žiadny právnik, a ministerstvo hospodárstvo dostalo priestor len jednou vetou. Tak, či onak, protizákonnosť určuje súd, či Najvyšší kontrolný úrad, nie?

Koho čísla?: Ekonomické strany Pravdy obsahujú dve tabuľky (štátna podpora stavbe nájomných bytov a preferencie slovenských spotrebiteľov), ale ani jedna nemá uvedený zdroj údajov. Dajú sa samozrejme vytušiť z textu, ale nie všetci ľudia čítajú každé slovo novín.

gabriel // 4:37 PM


______________________


This site is powered by Blogger because Blogger rocks!

Weblog Commenting by HaloScan.com

"I always turn to the sports page first…. They record people’s accomplishments; the front page, nothing but man’s failure."
Earl Warren, former Chief Justice, US Supreme Court, 1968


Hlavny sponzor projektu:
INEKO

Podporuje:
Slovakia Online


O projekte

Listy Citatelov

Komentare

Linky

Kontakt
slovakpresswatch@hotmail.com
Archives
08/04/2002 - 08/11/2002 08/11/2002 - 08/18/2002 08/18/2002 - 08/25/2002 08/25/2002 - 09/01/2002 09/01/2002 - 09/08/2002 09/08/2002 - 09/15/2002 09/15/2002 - 09/22/2002 09/22/2002 - 09/29/2002 09/29/2002 - 10/06/2002 10/06/2002 - 10/13/2002 10/13/2002 - 10/20/2002 10/20/2002 - 10/27/2002 10/27/2002 - 11/03/2002 11/03/2002 - 11/10/2002 11/10/2002 - 11/17/2002 11/17/2002 - 11/24/2002 11/24/2002 - 12/01/2002 12/01/2002 - 12/08/2002 12/08/2002 - 12/15/2002 12/15/2002 - 12/22/2002 12/22/2002 - 12/29/2002 12/29/2002 - 01/05/2003 01/05/2003 - 01/12/2003 01/12/2003 - 01/19/2003 01/19/2003 - 01/26/2003 01/26/2003 - 02/02/2003 02/02/2003 - 02/09/2003 02/09/2003 - 02/16/2003 02/16/2003 - 02/23/2003 02/23/2003 - 03/02/2003 03/02/2003 - 03/09/2003 03/09/2003 - 03/16/2003 03/16/2003 - 03/23/2003 03/23/2003 - 03/30/2003 03/30/2003 - 04/06/2003 04/06/2003 - 04/13/2003 04/13/2003 - 04/20/2003 04/20/2003 - 04/27/2003 04/27/2003 - 05/04/2003 05/04/2003 - 05/11/2003 05/11/2003 - 05/18/2003 05/18/2003 - 05/25/2003 05/25/2003 - 06/01/2003 06/01/2003 - 06/08/2003 06/08/2003 - 06/15/2003 06/15/2003 - 06/22/2003 06/22/2003 - 06/29/2003 06/29/2003 - 07/06/2003 07/06/2003 - 07/13/2003 07/13/2003 - 07/20/2003 07/20/2003 - 07/27/2003 07/27/2003 - 08/03/2003 08/03/2003 - 08/10/2003 08/10/2003 - 08/17/2003 08/17/2003 - 08/24/2003 08/24/2003 - 08/31/2003 09/14/2003 - 09/21/2003 09/21/2003 - 09/28/2003 09/28/2003 - 10/05/2003 10/05/2003 - 10/12/2003 10/12/2003 - 10/19/2003 10/19/2003 - 10/26/2003 10/26/2003 - 11/02/2003 11/02/2003 - 11/09/2003 11/09/2003 - 11/16/2003 11/16/2003 - 11/23/2003 11/23/2003 - 11/30/2003 11/30/2003 - 12/07/2003 12/07/2003 - 12/14/2003 12/14/2003 - 12/21/2003 12/21/2003 - 12/28/2003 01/04/2004 - 01/11/2004 01/11/2004 - 01/18/2004 01/18/2004 - 01/25/2004 01/25/2004 - 02/01/2004 02/01/2004 - 02/08/2004 02/08/2004 - 02/15/2004 02/15/2004 - 02/22/2004 02/22/2004 - 02/29/2004 02/29/2004 - 03/07/2004 03/07/2004 - 03/14/2004 03/14/2004 - 03/21/2004 03/21/2004 - 03/28/2004 03/28/2004 - 04/04/2004 04/04/2004 - 04/11/2004 04/11/2004 - 04/18/2004 04/18/2004 - 04/25/2004 04/25/2004 - 05/02/2004 05/02/2004 - 05/09/2004 05/09/2004 - 05/16/2004 05/16/2004 - 05/23/2004 05/23/2004 - 05/30/2004 05/30/2004 - 06/06/2004 06/06/2004 - 06/13/2004 06/13/2004 - 06/20/2004 06/20/2004 - 06/27/2004 06/27/2004 - 07/04/2004 07/04/2004 - 07/11/2004 07/18/2004 - 07/25/2004 07/25/2004 - 08/01/2004 08/01/2004 - 08/08/2004 08/08/2004 - 08/15/2004 08/15/2004 - 08/22/2004 08/22/2004 - 08/29/2004 08/29/2004 - 09/05/2004 09/05/2004 - 09/12/2004 09/19/2004 - 09/26/2004 09/26/2004 - 10/03/2004 10/03/2004 - 10/10/2004 10/10/2004 - 10/17/2004 10/17/2004 - 10/24/2004 10/24/2004 - 10/31/2004 10/31/2004 - 11/07/2004 11/07/2004 - 11/14/2004 11/14/2004 - 11/21/2004 11/21/2004 - 11/28/2004 11/28/2004 - 12/05/2004 12/05/2004 - 12/12/2004 12/12/2004 - 12/19/2004 12/19/2004 - 12/26/2004 01/01/2006 - 01/08/2006TOPlist