Slovak Press Watch

Saturday, May 31, 2003:

Titulok dňa:Od 1. júna platíme za zdravotníctvo,” znie hlavný titulok SME. Doteraz platil Dedo Mráz, znie podtitulok. Nie, to si vymýšľam – ale vážne: v novembri minulého roka urobil môj zamestnávateľ INEKO (s mojou účasťou) prieskum, ktorý potvrdil starú známu skutočnosť, že ľudia nemajú dobrú predstavu o financovaní zdravotníctva. Preto by bolo dobré, keby novinári pomohli čitateľom z toho chaosu. Za zdravotníctvo platíme už dávno, v “poistení” a daniach, teda nepriamo. Minulý rok to bolo zhruba 75 mld Sk. Priame platby pri liečbe by mali vyniesť ani nie 3 mld Sk, píše v tom článku SME Barbora Tancerová. To je teda porovnanie, o koľko tak prerozdeľovanie ustúpi individuálnej zodpovednosti. A chýbajúci kontext pre ten článok.

PS Nehovoriac o tom, podľa prieskumu TIS o korupcii spred roka okolo 40% ľudí má skúsenosti s dávaním úplatkov v zdravotníctve. Tí sa pri čítaní titulku asi tiež dobre pobavili.

Tlačová rada: už funguje aj na internete. Je to kvázi formálna rada, ktorá sa zaoberá porušením novinárskej etiky.

Ako vidia svet lepší, súdni a významní ekonómovia: slovami Roberta Žitňanského v Domine fórum (všetko spoplatnené články):

Práve o pretrvávajúcich rizikách hovorí Medzinárodný menový fond (MMF) v najnovšej správe o slovenskej ekonomike... Konštatovania MMF nie sú ničím novým. Navyše - nehovoria o mnohých iných vážnych problémoch, ktoré ešte stoja na ceste tohto štátu k prosperite. Ľahko by ich mohol podpísať každý lepší ekonóm.
Sme tam?” DF 31/2000

Varovania Medzinárodného menového fondu slovenskej vláde z konca minulého roka nie sú ničím nečakaným. Znížiť deficit, zoškrtať výdavky, prestať rozhadzovať jednorazové privatizačné príjmy na "rozvoj"...posudky MMF sú prakticky identické s hodnoteniami väčšiny súdnych ekonómov... Prekvapenie najväčšie - že by politici podobné odporúčania konečne nielen počúvali, ale aj realizovali - je však opäť úplne vylúčené.
Predvianočné varovanie“, DF 01/2001

Napriek istým náznakom zodpovednejšieho prístupu je dnes možné konštatovať, že ani súčasná vláda nevie rozumne hospodáriť. Podľa analytikov spoločnosti M.E.S.A. 10 dosiahne deficit verejných financií v roku 2001 podľa metodiky MMF 4,4 percenta HDP. Ak sa tento údaj potvrdí, môže to spôsobiť nesplnenie záväzku vlády voči MMF (deficit do 3,9 percenta HDP), čo môže vyústiť až do zahanbujúceho odstúpenia MMF od programu, ktorého splnením medzinárodné inštitúcie podmieňovali technickú pomoc a pôžičky pre Slovensko.
Kríza sa blíži“ DF 06/2002

a teraz to najlepšie...

Nezaprel sa ani Medzinárodný menový fond (MMF) a svojimi odporúčaniami pre Slovensko opäť potvrdil čoraz častejšie výhrady mnohých významných ekonómov, že jeho rady sú niekedy viac než sporné, a často dokonca škodlivé. MMF totiž zvýšenie spotrebných daní už v tomto roku vláde vyslovene odporúča, dokonca ide ešte ďalej: Celá daňová reforma by podľa neho mala spočívať vo zvýšení nepriamych daní s tým, že priame dane sa neznížia zároveň, ale až v priebehu nasledujúcich rokov. Takúto radu si nám naozaj netrúfnu poskytnúť ani socialisti z európskych inštitúcií...
Zvýšme dane, potom sa uvidí” DF 22/2003

PS Čo je zahanbujúce na odstúpení od spolupráce s inštitúciou často dávajúcou škodlivé rady??

PPS Pre poriadok je namieste zacitovať zo správy MMF (pozri na Aktuality – Správa MMF):

Permanentná redukcia rozpočtových výdavkov doplnená dôchodkovou reformou a reformami daňovej sústavy prospeje hospodárskemu rastu a stabilite. Vytrvalá primárna redukcia výdavkov bola kľúčovou súčasťou úspešných snáh o fiškálnu konsolidáciu v iných európskych štátoch. Navyše jednoduchší a transparentnejší daňový systém, ktorý poskytuje minimum výnimiek, by mal prospieť rozšíreniu daňového základu a stimulovať investície.
... Splnenie zámeru na rok 2003 si bude vyžadovať rozhodné opatrenia, podľa možnosti na strane výdavkov. Mala by sa urýchliť reforma štrukturálnych výdavkov, a je možné, že zvýšenie niektorých nepriamych daní plánované na rok 2004 bude nutné presunúť do roku 2003....
... ministerstvo financií predložilo koncepciu daňovej reformy, ktorá ráta s jednotnou sadzbou DPH na úrovni 20 percent a rovnou 20 percentnou sadzbou dane z príjmov fyzických a právnických osôb... · Prognózovanie dopadov reformy na príjmy je spojené so značnou neistotou. Súvisí to s nejasnosťami, ktoré sa týkajú odozvy daňových subjektov, celej palety ďalších faktorov ovplyvňujúcich ekonomickú aktivitu a objem výroby počas každého roka, ako aj skutočnosti, že v štatistických údajoch, ktoré sú k dispozícii na účely hodnotenia dopadov dôležitých daní, chýbajú niektoré významné informácie... Obzvlášť ťažké je odhadnúť dopady zvýšenia spotrebných daní na príjmy, pretože zvýšenie cien príslušných tovarov ovplyvňuje čierny trh.
...Na zmiernenie rizík na strane príjmov by bolo správne postupovať obozretnejšie a zavádzať daňovú reformu postupne: najprv upraviť nepriame dane a následne počas niekoľkých rokov uskutočňovať redukciu daní z príjmu. Vo všeobecnosti odporúčame takú postupnosť reforiem, pri ktorej sa populárne aspekty celkovej reformnej stratégie (zníženie daní) nebudú realizovať skôr ako menej populárne opatrenia (redukcia výdavkov a zvýšenie daní), čo by znamenalo jasné riziko, že reforma uviazne v prvej fáze.


MMF sa teda bojí dlhodobých rozpočtových deficitov – to je socializmus? Prosím, stratégia sa dá atakovať, ale Žitňanský žiadny protiargument neponúka, akurát hádže na oponentov nadávku.. Celkom zavádzajúce je aj jeho tvrdenie, že MMF zvýšenie spotrebných daní tento rok vyslovene odporúča. Citujem správu ešte raz: “ Mala by sa urýchliť reforma štrukturálnych výdavkov, a je možné, že zvýšenie niektorých nepriamych daní plánované na rok 2004 bude nutné presunúť do roku 2003.” Vyslovene ako vyslovene. Ozaj, hádajte, kto pred časom obviňoval Mikloša z účelových citácií zo správ MMF?
gabriel // 5:54 PM


______________________

Friday, May 30, 2003:

Menová „reforma“ spred 50 rokov: je peknou témou článku Vladimíra Jancuru v Pravde, vrátane príbehov pamätníkov tých časov.

Zmeny v sociálnych dávkach:dobre popísané Patriciou Ďuriškovou v Pravde. Horšie je to s článkami na tú istú tému Tomáša Veleckého a Jozefa Čavojca v SME: žiadne reakcie expertov či opozície a chýba aj dosť dôležitá informácia, aký dopad tá reforma vlastne bude mať na verejné financie (podľa Pravdy neutrálny).

Ad vyššie spotrebné dane: Ešte poznámka, prečo vlastne išli hore cigarety tak rýchlo, ale benzín a nafta nie, hoci aj tam sa zvyšujú dane od júla. Rozdiel je v tom, že kým cigarety sa dajú ľahko uskladniť do zásoby, s benzínom je to oveľa ťažšie. Preto sa dá čakať rast cien až týždeň či dva pred zavedením vyšších daní, keď si väčšina motoristov aspoň natankuje plné nádrže, čím vlastne zvýšia dopyt a vytiahnu ceny hore ako sa to deje pri cigaretách už teraz.
gabriel // 2:31 PM


______________________

Thursday, May 29, 2003:

Prospešnosť eurofondov: Štefan Hríb z Domina fórum napísal veľmi užitočnú kritiku (spoplatnený článok) systému regionálnej pomoci, konečne sa niekto okrem technickej stránky pozrel na celú filozofiu projektu.

WMD a Irak:Zbrane v Iraku už nie sú, tvrdí aj Rumsfeld,“ hlása titulok Pravdy. Článok ale začína takto:

„Bagdad možno zničil všetky svoje zbrane hromadného ničenia a chemickú muníciu už pred inváziou Američanov do Iraku. Možno sa preto žiadne takéto zbrane nenájdu. Vyhlásil minister obrany USA Donald Rumsfeld...“

To „možno“ je v tom citáte dosť podstatné, nie?

Interrupcie po 12.týždni: Andrea Hajdúchová zo SME napísala pekný článok, ako to teda v praxi je s odhaľovaním genetických porúch plodu – tie sa vraj dajú zistiť až po 12.týždni tehotenstva. Má aj zaujímavé štatistiky, po 12. týždni je menej ako percento všetkých interrupcií. Na druhej strane postaviť článok na jednom zdroji je dosť odvážne. A vôbec, prečo vlastne titulok hovorí niečo o tvrdeniach lekárov, keď ide o tvrdenia jednej lekárky?
gabriel // 2:37 PM


______________________

Wednesday, May 28, 2003:

Špekulácie s cigaretami: Tomáš Velecký a Peter Csernák zo SME vysvetľujú:

“Spotrebná daň z tabaku sa ešte síce nezvýšila, ale niektoré firmy sa snažia zdržať v skladoch čo najviac tovaru, ktorý nakúpili ešte so súčasnou spotrebnou daňou. Od júla sa daň asi zvýši, cigarety zdražejú a zásoby sa budú dať predať omnoho výhodnejšie.”

Myslím, že je to trochu inak. Cigarety skupujú fajčiari, aby ušetrili na nižšej dani. Preto idú už teraz cigarety hore, lebo dopyt stúpa (nakupovanie do zásoby), ale výroba sa za taký krátky čas príliš zvýšiť nemôže. Vyššia cena láka do predaja cigariet rôzne firmy, lebo sa zvýšila zisková prirážka, pričom náklady (hlavne daň) sú stále rovnaké. Takže firmy sa tie cigarety snažia predať čo najlepšie až do toho zvýšenia dane. Skôr či neskôr cena vzrastie až na vyššiu úroveň s novou daňou – hoci stále bude platiť stará, nižšia daň. Prípadne dôjde ku krátkodobému nedostatku, všetka produkcia sa vypredá.

V júli po zdražení kvôli vyššej dani bude ale všetko po starom (teda konkrétne zisková marža sa vráti na pôvodnú mieru). Ceny síce budú vyššie, ale viac-menej len o tú zvýšenú daň, takže pre firmy to nebude výhodnejšie, skôr naopak, lebo o niečo poklesne dopyt (o koľko pôjde cena hore a dopyt dole záleží od tzv.elasticity dopytu a ponuky – ekonomický žargón pre popis stavu na danom trhu).

To celé nie je nič iné ako klasická analýza modelu ponuky a dopytu pri zavedení dane (podrobné, hoci trochu technické vysvetlenie je napríklad na tejto stránke, alebo o niečo názornejšie v druhej časti tohto powerpointového dokumentu).

Takže ešte raz: Ide o špekuláciu (bez negatívneho nádychu) na predaj cigariet pred samotným zavedením vyššej dane, nie po jej zavedení.


PS SME na prvej strane premenovalo svojho reportéra Jozefa Grygu na Juraja G. Marketingový ťah?

Basic math watch: Pravda cituje správu TASR s titulkom „Ficovi dôveruje takmer tretina občanov.“ Daný prieskum MVK hovorí o čísle 29,0. To je stále bližšie k jednej štvrtine ako k jednej tretine, nie?
gabriel // 3:33 PM


______________________

Tuesday, May 27, 2003:

Basic math watch: Igor Stupňan počíta v hlavnom článku SME:
“Vládna koalícia mala doteraz v parlamente podporu 78 poslancov. Odchodom Danka z ANO sa vládne zoskupenie formálne zúžilo na 77 poslancov a od väčšiny potrebnej na vládnutie koalíciu delia už len dva hlasy.”

Minimálna väčšina je 76 hlasov, 77 mínus 76 je podľa mňa jeden hlas. Dva hlasy delia koalíciu od straty väčšiny, jeden hlas od udržania minimálnej väčšiny.

Vyššie štátne platy?:V štátnej službe sa chystajú zvýšiť platy,“ hlása titulok SME článku Jozefa Čavojca. Ten ale hovorí o naviazaní platov na výkon a rušení kritéria praxe pri ohodnotení, nie o nejakom plošnom zvyšovaní platov. Teda niektorým pôjdu platy hore, iným dole. Ruší sa aj odchodné a príplatok k dôchodku.

Podobne podivný je hlavný titulok v Pravde: „Päť miliárd stačí školám do októbra, potom sa už neučí.“ Naozaj sa potom už neučí? Z článku Gabriely Kaliskej to nijak nevyplýva, akurát že ministerstvá školstva a financií budú vyjednávať. Odkiaľ teda Pravda vie, že sa potom nebude učiť?? Oveľa lepšie má financovanie škôl spracované Soňa Rebrová zo SME v prílohe. Akurát základ jednej otázky v interview so štátnym tajomníkom ministerstva školstva je trochu prekvapujúci: „Oproti porovnateľnému Slovinsku máme asi štyrikrát viac základných škôl. Iste sa budú mnohé rušiť alebo zlučovať...“ Po prvé Slovinsko veľmi porovnateľné nie je (5,4 mil. obyvateľov vs 2 mil.), a po druhé vôbec nie je jasné, prečo je dobré sa im nejako automaticky prispôsobovať, keďže autorka nič nehovorí o výkonnosti a vzdelanosti slovinských žiakov.
gabriel // 3:23 PM


______________________

Monday, May 26, 2003:

Indexovanie dôchodkov: Peter Schutz zo SME napísal výbornú kritiku na garantovanie nárastu dôchodkov podľa životných nákladov, resp. priemernej mzdy od budúceho roka na rozdiel od doterajšej každoročnej parlamentnej rozpravy o dôchodkoch. Neponúka však riešenie – je to teda predsa len lepšie nechať každý rok na parlamente, ktorý však vyprodukoval za posledné roky niekoľko miliardový deficit, alebo len upraviť indexáciu, napríklad priamo na výber poistného, či niečo iné?
gabriel // 2:58 PM


______________________

Ad sobota: Materiál o dôchodkoch od Patricie Ďuriškovej v Pravde som zjavne prechválil. Zabudla totiž napísať, že nový vzorec výpočtu dôchodkov bude nabiehať postupne 10 rokov. Okrem toho celoživotný zárobok sa bude síce brať do úvahy, ale to bude platiť až o 30 rokov, lebo dostupné dáta od Sociálnej poisťovne sú len od roka 1994. Veta

„Štát už nenariadi maximálnu výšku dôchodkov, čo znamená, že niekto môže mať penziu aj 15-tisíc korún“

nie je košér, maximum dané štátom zostane aj naďalej, len ten rozptyl bude oveľa väčší ako teraz. A 15-tisíc korún môže dostať dôchodca, ktorý predtým veľa zarábal najskôr v roku 2005.

A prehliadol som aj faktickú chybu v článku Jany Brondošovej o pôžičke vlády na prvej strane SME – neboli to „dve miliardy eur,“ ale pol milardy eur. Na obe veci ma upozornil môj kolega v INEKO Peter Goliaš.
gabriel // 10:04 AM


______________________


This site is powered by Blogger because Blogger rocks!

Weblog Commenting by HaloScan.com

"I always turn to the sports page first…. They record people’s accomplishments; the front page, nothing but man’s failure."
Earl Warren, former Chief Justice, US Supreme Court, 1968


Hlavny sponzor projektu:
INEKO

Podporuje:
Slovakia Online


O projekte

Listy Citatelov

Komentare

Linky

Kontakt
slovakpresswatch@hotmail.com
Archives
08/04/2002 - 08/11/2002 08/11/2002 - 08/18/2002 08/18/2002 - 08/25/2002 08/25/2002 - 09/01/2002 09/01/2002 - 09/08/2002 09/08/2002 - 09/15/2002 09/15/2002 - 09/22/2002 09/22/2002 - 09/29/2002 09/29/2002 - 10/06/2002 10/06/2002 - 10/13/2002 10/13/2002 - 10/20/2002 10/20/2002 - 10/27/2002 10/27/2002 - 11/03/2002 11/03/2002 - 11/10/2002 11/10/2002 - 11/17/2002 11/17/2002 - 11/24/2002 11/24/2002 - 12/01/2002 12/01/2002 - 12/08/2002 12/08/2002 - 12/15/2002 12/15/2002 - 12/22/2002 12/22/2002 - 12/29/2002 12/29/2002 - 01/05/2003 01/05/2003 - 01/12/2003 01/12/2003 - 01/19/2003 01/19/2003 - 01/26/2003 01/26/2003 - 02/02/2003 02/02/2003 - 02/09/2003 02/09/2003 - 02/16/2003 02/16/2003 - 02/23/2003 02/23/2003 - 03/02/2003 03/02/2003 - 03/09/2003 03/09/2003 - 03/16/2003 03/16/2003 - 03/23/2003 03/23/2003 - 03/30/2003 03/30/2003 - 04/06/2003 04/06/2003 - 04/13/2003 04/13/2003 - 04/20/2003 04/20/2003 - 04/27/2003 04/27/2003 - 05/04/2003 05/04/2003 - 05/11/2003 05/11/2003 - 05/18/2003 05/18/2003 - 05/25/2003 05/25/2003 - 06/01/2003 06/01/2003 - 06/08/2003 06/08/2003 - 06/15/2003 06/15/2003 - 06/22/2003 06/22/2003 - 06/29/2003 06/29/2003 - 07/06/2003 07/06/2003 - 07/13/2003 07/13/2003 - 07/20/2003 07/20/2003 - 07/27/2003 07/27/2003 - 08/03/2003 08/03/2003 - 08/10/2003 08/10/2003 - 08/17/2003 08/17/2003 - 08/24/2003 08/24/2003 - 08/31/2003 09/14/2003 - 09/21/2003 09/21/2003 - 09/28/2003 09/28/2003 - 10/05/2003 10/05/2003 - 10/12/2003 10/12/2003 - 10/19/2003 10/19/2003 - 10/26/2003 10/26/2003 - 11/02/2003 11/02/2003 - 11/09/2003 11/09/2003 - 11/16/2003 11/16/2003 - 11/23/2003 11/23/2003 - 11/30/2003 11/30/2003 - 12/07/2003 12/07/2003 - 12/14/2003 12/14/2003 - 12/21/2003 12/21/2003 - 12/28/2003 01/04/2004 - 01/11/2004 01/11/2004 - 01/18/2004 01/18/2004 - 01/25/2004 01/25/2004 - 02/01/2004 02/01/2004 - 02/08/2004 02/08/2004 - 02/15/2004 02/15/2004 - 02/22/2004 02/22/2004 - 02/29/2004 02/29/2004 - 03/07/2004 03/07/2004 - 03/14/2004 03/14/2004 - 03/21/2004 03/21/2004 - 03/28/2004 03/28/2004 - 04/04/2004 04/04/2004 - 04/11/2004 04/11/2004 - 04/18/2004 04/18/2004 - 04/25/2004 04/25/2004 - 05/02/2004 05/02/2004 - 05/09/2004 05/09/2004 - 05/16/2004 05/16/2004 - 05/23/2004 05/23/2004 - 05/30/2004 05/30/2004 - 06/06/2004 06/06/2004 - 06/13/2004 06/13/2004 - 06/20/2004 06/20/2004 - 06/27/2004 06/27/2004 - 07/04/2004 07/04/2004 - 07/11/2004 07/18/2004 - 07/25/2004 07/25/2004 - 08/01/2004 08/01/2004 - 08/08/2004 08/08/2004 - 08/15/2004 08/15/2004 - 08/22/2004 08/22/2004 - 08/29/2004 08/29/2004 - 09/05/2004 09/05/2004 - 09/12/2004 09/19/2004 - 09/26/2004 09/26/2004 - 10/03/2004 10/03/2004 - 10/10/2004 10/10/2004 - 10/17/2004 10/17/2004 - 10/24/2004 10/24/2004 - 10/31/2004 10/31/2004 - 11/07/2004 11/07/2004 - 11/14/2004 11/14/2004 - 11/21/2004 11/21/2004 - 11/28/2004 11/28/2004 - 12/05/2004 12/05/2004 - 12/12/2004 12/12/2004 - 12/19/2004 12/19/2004 - 12/26/2004 01/01/2006 - 01/08/2006TOPlist