Slovak Press Watch

Saturday, August 09, 2003:

Ako je to s odbornosťou nominantov: Patricia Ďurišková z Pravdy kritizuje v komentári výber Františka Halmeša na post šéfa Sociálnej Poisťovne namiesto protikandidáta Michala (nie Miloša, ako píše SME) Němca:

„Halmeš totiž vôbec nie je dostatočný odborník na to, aby priviedol do praxe jednu z najvážnejších reforiem – dôchodkovú. Sám priznáva, že jeho znalosti sú slabšie ako jeho protikandidáta Michala Němca.“

Škoda, že sme sa nedozvedeli, že Němec mal v minulosti vážne výhrady ku Kaníkovej dôchodkovej reforme (neveril, že kapitalizačný pilier prinesie vyššie dôchodky) a že teda by bol dosť čudným šéfom poisťovne, ktorá sa má na reforme výrazne podieľať.

Listy: Martin Hanus reaguje na moju včerajšiu poznámku (celý list je tu):

“Nikde v mojom článku netvrdím, že medzi európskou integráciou a citovanými číslami Eurostatu či OECD je jasne merateľný kauzálny vzťah. Na rozdiel od Vás si však nemyslím, že nedokazujú vôbec nič - ak sa má za platný fakt, že európska integrácia zvyšuje blahobyt, rast, zamestnanosť, konkurencieschopnosť a slúži tomu, aby sa Európa emancipovala voči USA, tak citované čísla OECD a Eurostatu tento predpoklad spochybňujú.”

Nerozumieme si. Spochybňujú za predpokladu, že ostatné hlavné faktory ekonomického rastu boli počas tých 40 rokov konštantné – čo samozrejme neboli.
gabriel // 5:55 PM


______________________

Friday, August 08, 2003:

Vplyv EÚ integrácie na ekonomický rast: skúma vo svojom článku ($ - spoplatnený článok) Martin Hanus z Domina fórum. Píše:

“...tvrdenie, že EÚ podporuje hospodársky rast, by mali dokázať aj čísla. Dokazujú to?

...v rokoch 1961 – 70 rástol priemerný HDP v krajinách EÚ o 4,9 %, v rokoch 1971 – 80 o 3 %, v ďalšej dekáde o 2,4 %, v rokoch 1991 – 2000, teda v čase najtuhšej integrácie a vytvoreného jednotného trhu len o 1,9 %. Kým v roku 1960 bol americký dôchodok na hlavu o 40 % vyšší než v krajinách EÚ, dnes je vyšší o 55 %... v roku 1960 bola miera nezamestnanosti v EÚ 2,2 %, no v roku 2000 atakovala desať percent. A čo ekonomická sloboda? Pred štyridsiatimi rokmi tvoril podiel daní na HDP 27,8 %, v roku 1998 41,5 %…

Komentovať tieto čísla by bolo samoúčelné, preto sa pýtajme: Ak európska integrácia napomáha rastu, prečo sa zotavuje EÚ v čase najhlbšej integrácie z vyspelých krajín najpomalšie?... Prečo sa ekonomický prínos integrácie za posledných štyridsať rokov prejavuje tak, že rast HDP integrovaných krajín vytrvalo klesá a EÚ čoraz viac zaostáva za USA?”


Hanus robí celkom základnú analytickú chybu: vidí koreláciu medzi dvoma radami čísel, a vyhlasuje ich za kauzálny vzťah, konkrétne že integrácia spôsobuje pomalší rast. Na ekonomický rast pôsobí kopa vecí, otvorenosť k svetu, vláda zákona, ochrana vlastníckych vzťahov, politická stabilita, miera úlohy štátu v ekonomike, vyspelosť ekonomiky, kultúra, geografia či demografický vývoj. Hanusove čísla nedokazujú nič pretože aj keby bol medzi integráciou a rastom priamy vzťah, dá sa v pohode argumentovať, že rast by bol bez integrácie ešte pomalší, ako nakoniec bol (Hej, EÚ možno zaostáva za USA viac ako na začiatku integrácie, no sub-saharská Afrika ešte viac, hoci sa tiež úspešne vyhla nejakej divokej integrácii).

Nie je mi celkom jasné, ako by asi mala vplývať integrácia na ten vysoký nárast úlohy štátu v ekonomike (ku ktorému došlo aj v USA – ask Milton Friedman), to je skôr osobitná príčina rastu či nerastu ekonomiky, nakoniec spoločný rozpočet EÚ je len tých 1,2% HDP únie. No a porovnávať nezamestnanosť v dvoch rokoch a robiť z toho závery má nulovú vysvetľovaciu hodnotu.

Mimochodom, OECD už dávno nie je organizácia “združujúca európske štáty spolu s USA a Kanadou.” Je tam aj Japonsko, Kórea, Austrália, Nový Zéland či Mexiko.

PS Otáznym nakoniec je aj to, čo to vlastne integrácia znamená. EÚ je aj búranie obchodných bariér, liberalizácia spoločného trhu, aj otázna produktová regulácia a harmonizácia.

Obetí teroristov v Bali: z minulého októbra bolo 202, nie 212, ako to uvádza Juraj Tomaga v komentári Pravdy ako aj spravodajský článok jeho kolegu Ivana Drábeka.

Telekom vs Orange: SME podivne cituje správu SITA na prvej strane:

“Slovenské telekomunikácie vycúvali zo súdneho sporu s mobilným operátorom Orange. Spoločnosť stiahla podanie na bratislavskom súde proti službe Paušál 30 Mini, ktorú poskytuje Orange....Telekomunikáciám sa nepáčil program Paušál Mini 30, ktorý konkuroval ich volaciemu programu ST Mini.”

Celý spor a podanie bolo predsa o porovnávacej reklame, nie o produkte. Pritom vnútri SME je to dobre vysvetlené. Upozornil ma na to Peťo Goliaš, kolega z INEKO (inak ex-novinár SITA a Pravdy).

Zanedbané témy týždňa: V pondelok vyšla len krátka správa o úmrtí Gaba Zelenaya. Slávny športový komentátor, po novembri prišla politika, HZDS a politické komentáre. Fantastický materiál na hlbší profil, či nekrológ. Tie sa u nás akosi nenosia, čo je škoda, toľko zaujímavých životných príbehov je okolo nás a novinári sa im nevenujú.

Druhá vec je vyhlásenie Vatikánu ohľadom homosexuálnych zväzkov a ich možnosti adoptovať si deti. Jednak je Slovensko dosť náboženské, jednak príde pápež, takže som čakal, že novinári z toho urobia aj domácu tému (Pravda i SME mali krátke články v zahraničných rubrikách), no vládne tu akosi ticho, až na jeden komentár v Pravde. Pritom mám pocit, že zahraničné médiá to dosť diskutovali.
gabriel // 3:38 PM


______________________

Thursday, August 07, 2003:

Dôchodková reforma v Pravde: zo zistení Slovak Press Watch:

13.1.2003
Dôchodok v 65: V sobotňajšom článku Patricie Ďuriškovej v Pravde sa píše, že „až v 65 rokoch by mali odchádzať do dôchodku dnešní štyridsiatnici....väčšina občanov také radikálne predĺženie pracovného veku odmieta.“ Dôkaz tvrdenia – prieskum verejnej mienky – nikde. K článku je ale malá anketa „Ste ochotní robiť do 65?“, kde všetci traja oslovení sú proti. Malým problémom je, že dvoch z nich sa zvyšovanie na 65 rokov vôbec netýka – majú 55 a 51 rokov (tretí má 48).

22.4.2003
Mikloš a dôchodky: “Minister Mikloš chce zdaniť aj dôchodky,“ hlása titulok Pravdy k článku Patricie Ďuriškovej... autorka princíp možného zdaňovania nepochopila:

“Dane by museli platiť dôchodcovia, ktorí za rok dostanú viac ako 84100 korún, čo by mala byť tzv. nezdaniteľná položka. Teda tí, ktorí majú mesačne dôchodok vyšší ako sedemtisíc korún. Po zdanení by potom dostávali namiesto sedemtisíc len 5600 korún.“

To teda asi nie... Skôr to bude tak, že zdaňovať sa bude len suma nad tých sedem tisíc, teda tým ľuďom nijak pod sedem dôchodok neklesne.

(Denník Pravda sa v tomto prípade opravil.)

26.5.2003
Ad sobota: Materiál o dôchodkoch od Patricie Ďuriškovej v Pravde som zjavne prechválil. Zabudla totiž napísať, že nový vzorec výpočtu dôchodkov bude nabiehať postupne 10 rokov. Okrem toho celoživotný zárobok sa bude síce brať do úvahy, ale to bude platiť až o 30 rokov, lebo dostupné dáta od Sociálnej poisťovne sú len od roka 1994. Veta

„Štát už nenariadi maximálnu výšku dôchodkov, čo znamená, že niekto môže mať penziu aj 15-tisíc korún“

nie je košér, maximum dané štátom zostane aj naďalej, len ten rozptyl bude oveľa väčší ako teraz. A 15-tisíc korún môže dostať dôchodca, ktorý predtým veľa zarábal najskôr v roku 2005.

16.7.2003
Výška dôchodku po novom: Patricia Ďurišková z Pravdy uvádza (opäť raz...) skreslené údaje v článku o Kaníkovom návrhu dôchodkovej reformy. Píše...:

“Kaník pripustil, že môžu byť ľudia, ktorí si nenašetria ani v kapitalizačnom pilieri potrebnú sumu, a v penzii budú odkázaní na sociálne dávky. "Je to však veľmi malá skupina ľudí, ktorí väčšinou nepracovali," tvrdí Kaník. Podľa kalkulačky na výpočet penzie v druhom systéme inštitútu INEKO však dnešný štyridsiatnik, ktorý zarába mesačne 11-tisíc korún, by po 22 rokoch sporenia (dôchodkový vek je 62 rokov) mal nárok na penziu len 2819 korún. Pritom minimálny dôchodok má byť 1,2-násobok životného minima, teda vyše 5000 korún.”

Problém je v tom, že spomínaný 40tnik by k tým 2819Sk dostal aj úspory za 20 rokov odvodov doteraz a 50% z priebežného systému z ďalších 22 rokov príspevkov. Takže výsledný dôchodok preňho by bol rádovo okolo 10tisíc korún, a nie 2800Sk.

6.8.2003
Výpočet dôchodkov v Pravde, časť 243: Patricia Ďurišková z Pravdy zase neuvádza dobrý príklad výpočtu dôchodku v novom systéme... píše o 40-tnikovi so zárobkom 11.000 Sk a analyzuje, či sa mu oplatí prejsť na kapitalizačný pilier... zabudla, že aj po novom systéme polovica odvodov ide do Sociálnej poisťovne, a teda aj odtiaľ prídu výnosy. Jej výpočty hovoria, že sa prechod na nový systém tomu človeku z príkladu neoplatí, pri správnom výpočte sa mu to ale oplatí.


Dôchodková reforma je veľmi zložitá vec, viem to aj z mojej skúsenosti. Môj návrh pre Pravdu: prečo ju nezveriť niekomu z ekonomickej redakcie, ako to robia v SME?

Listy: Štefan Hudec z Rádia Expres píše ohľadom pondelkového článku Vladimíra Jancuru v Pravde (nie online), ktorý tvrdil:

„Mnohé manželské páry, ktoré sa sobášili len v kostole, sa po vstupe Slovenska do EÚ môžu dostať do ťažkostí. Vo väčšine členských krajín únie sa totiž považuje za právoplatné len manželstvo spečatené aj civilným sobášom.“

Hudec reaguje:

“Tiež nás v rádiu Expres zaujala informácia z Pravdy o tom, že by manželia, ktorí sa zosobášili iba v kostole, mohli mať po vstupe Slovenska do Európskej únie problémy. Chceli sme tému posunúť ďalej a zistiť, aké problémy konkrétne by mohli mať.
Zavolal som teda odborníkovi na európskej právo Radovanovi Procházkovi a jeho odpoveď ma prekvapila. Podľa neho by s uznávaním našich cirkevných sobášov nemal byť žiadny problém. Aj v Grécku alebo Taliansku totiž platia cirkevné sobáše a nikdy s tým nebol v iných členských krajinách únie problém.
Podľa Procházku (mimochodom pracuje pre Delegáciu EK na Slovensku) si štáty medzi sebou uznávajú manželstvá na základe medzinárodného práva súkromného, nie je to súčasť európskeho práva. Ak manželstvo uznať nechcú, napríklad pri polygamných zväzkoch či registrovanom partnerstve, môžu uplatniť tzv. výhradu verejného poriadku. Podľa Procházku je však veľmi ťažko predstaviteľné, že by napríklad Francúzsko túto výhradu uplatnilo pri manželoch zosobášených v kostole.....
Celý článok sa týmto tvrdením stáva bezpredmetný.”

gabriel // 2:11 PM


______________________

Wednesday, August 06, 2003:

Autobusová havária: Peter Csernák zo SME sa predsa len vracia k hľadaniu hlavnej príčiny havárie, a je z toho zaujímavý článok. Akurát mal byť napísaný pred tým včerajším širokouhlým záberom na kvalitu ciest a autobusov na Slovensku – ak vôbec ten záber mal byť robený.

Reportáž z Braniska: sa Richardovi Filipkovi zo SME už tradične vydarila. Hej, aj ja som to navrhoval na tejto stránke pred pár týždňami.

Výpočet dôchodkov v Pravde, časť 243: Patricia Ďurišková z Pravdy zase neuvádza dobrý príklad výpočtu dôchodku v novom systéme, upozornil ma kolega Peter Goliaš. Novinárka píše (nie online) o 40-tnikovi so zárobkom 11.000 Sk a analyzuje, či sa mu oplatí prejsť na kapitalizačný pilier. V zásade zabudla, že aj v novom systéme polovica odvodov ide do Sociálnej poisťovne, a teda aj odtiaľ prídu výnosy. Jej výpočty hovoria, že sa prechod na nový systém tomu človeku z príkladu neoplatí, pri správnom výpočte sa mu to ale oplatí.

Basic math watch: Matúš Burčík z Pravdy počíta:

“Z takmer 400-miliónového podvodu v bývalom štátnom podniku SPP obvinil policajný vyšetrovateľ v týchto dňoch dvadsať ľudí. Hlavným aktérom prípadu je podľa doterajších výsledkov vyšetrovania šéf žilinskej spoločnosti Hydrotherm....si Hydrotherm podľa policajtov vyúčtoval namiesto skutočnej sumy o 339miliónov viac.”

Čo je takmer 400, však áno. Inak asi nebude náhoda, že väčšinou sa novinári mýlia smerom hore, nie dole.

Archív SPW: Už nejaký čas zápasím s Bloggerom, poskytovateľom softvéru na tento blog, ale archívne príspevky sa nie a nie zobraziť. Sorry, skúšam naďalej.
gabriel // 12:28 PM


______________________

Tuesday, August 05, 2003:

Listy: Jana Mikušová zo SME reaguje na neuverejnenie zdroja vo svojom článku minulý týždeň, o ktorom som písal v sobotu:

“Rada by som uviedla na pravú mieru Vašu výhradu z 2.8.2003 o mojom článku v denníku SME. Článok bol podpísaný štandardne mojou skratkou a agentúrou, ako to obvykle býva, keď píšem o niečom, kde som nebola. Nie zavinením z mojej strany bol v následnom redakčnom procese článok podpísaný celým mojím menom a bol v ňom ponechaný domicil. Takže to išlo mimo mňa.
Tiež by som Vám chcela povedať, že slovo plagiátorstvo sa mi zdá prisilné, keďže som v pôvodnom texte uviedla agentúrny zdroj.”


(Domicil je novinársky slang pre miesto, odkiaľ bola pôvodne správa robená). Áno, sorry, je mojou chybou, že som tú zodpovednosť aj zosobňoval, keďže možností tam je vždy viac. Plagiátom to ale stále zostáva, nech sa to už stalo akokoľvek. A dnes v SME nevidím žiadnu opravu, takže netuším, či to niekto aj berie vážne. Mimochodom, poškodená bola agentúra Reuters.

Ako dlho vydržíme zdražovanie: analyzujú traja novinári SME (Filipko, Friš, Vražda). Nie je medzi nimi ani jeden ekonomický redaktor, a aj to vidno.
Článok hovorí o zdražovaní a potom o dosahoch reforiem. Vyššie ceny sú ale nepodstatné, ak rastú aj príjmy. Takže oveľa lepší indikátor dosahov reforiem je zmena v životnej úrovni, teda hlavne reálne príjmy (príjmy po odrátaní “zdražovania”). Tu ide najmä o reálne mzdy a reálne dôchodky. V článku o nich ani slovo. A napríklad reálne mzdy by mali v priemere padnúť tento rok o 1 percento, alebo o korunu z každých sto korún príjmu by sme mali mať menej. Pre porovnanie v roku 1999 padli príjmy o 3%, v roku 2000 o 5%. Možno vtedy bola väčšia dôvera v reformy, neviem, ale už z tohto by sa dalo niečo zaujímavé urobiť. (Ide o priemery, a možno dopad na rôzne vrstvy je iný teraz ako pred 3-4 rokmi, aj tu by sa možno našli zaujímavé veci, keby sa chcelo).

Dôchodky sú reálne nižšie o 3 percentá v priemere ako minulý rok, no vtedy boli zase zvýšené o 2 body viac ako inflácia. Ale v roku 1999 odhadom padli o 6% a rok neskôr o ďalšie 3%. Takže aj tu je tá tolerancia reforiem na debatu.

Iná vec je, že tolerancia na reformy je možno viac upätá na samotné zdražovanie ako na skutočný dopad, tzv.money illusion.

Autobusová tragédia pri Úhornej: Peter Csernák a Erika Karasová na prvej strane SME píšu:

“Vodiča autobusu, ktorý v nedeľu ráno havaroval pri Úhornej, pričom zahynulo 11 ľudí, obvinili z trestného činu všeobecného ohrozenia... Príčina nehody pri Úhornej zatiaľ nie je objasnená, podľa polície vodič porušil zákon, keď vystúpil z autobusu a nezabezpečil ho klinom proti pohybu. Autobus začal cúvať z prudkého svahu a prevrátil sa.
Na ceste do Úhornej je značka zakazujúca vjazd nákladným autám dlhším ako desať metrov. Riaditeľ dopravného inšpektorátu zo Spišskej Novej Vsi Milan Vaverčák si myslí, že „vodič nemal riskovať a vojsť na túto cestu“. Policajný riaditeľ v Spišskej Novej Vsi Vladimír Profant povedal, že na „vozidle sa nezistili žiadne technické chyby, v poriadku boli aj brzdy“.
Odborníci i vodiči sa zhodujú, že stav slovenských ciest i autobusov je zlý... “


Takže polícia obviní vodiča, technické problémy nezistené, a novinári sa zrazu ocitli pri zlých cestách a autobusoch. Akosi sa tu stráca niť článku. Inak Pravda reportuje podobné fakty, dokáže sa sústrediť na ľudský faktor trochu dlhšie ako v SME (cituje zdroje na kvalitu vodičov), no aj tak sa zošmykne na stav ciest a autobusov až tak, že Vladimír Jancura volá po zodpovednosti za ich zlý stav v komentári...

Ok, vodičovi zlyhal motor, ale žiadny novinár sa nespýtal, či kvôli kopcu, alebo starému autobusu, alebo čomu – a polícia vraví, že autobus bol v poriadku. Prečo prišla reč na veci netýkajúce sa Úhornej mi teda nie je jasné.

Ale keďže sme tam – Csernák a Karasová pokračujú:

“Zlé sú aj slovenské cesty... „Stav cestnej siete na Slovensku je strašný,“ potvrdzuje aj riaditeľ SAD Košice Ľubomír Gerši. Najväčšie problémy sú podľa neho na východe. Nekvalitné cesty s množstvom jám ničia vozidlá a tým aj hospodárenie dopravného podniku.”

Fajn, ale ten pán je riaditeľ firmy, ktorej autobus v tej Úhornej havaroval. Takže je to zjavne zaujatý zdroj na kvalitu ciest v tomto momente, ale keď už, tak nám to novinár mohol povedať, že o koho vlastne ide.

PS Svjatoslav Dohovič z Pravdy v skúmaní nehody píše:

“Názory na to, či môžu po ceste jazdiť aj autobusy, sa rozchádzajú. Podľa spišskonovoveského okresného policajného riaditeľa Vladislava Chrousta značka je určená pre nákladné automobily. Riaditeľ spišskonovoveskej dopravnej polície Milan Vaverčák, naopak, tvrdí, že zákaz sa vzťahuje aj na autobusy.”

Aký názov zvolila Pravda? “Pre autobusy platil zákaz.”

Ohováranie firmy: Iveta Muržicová zo SME dáva priestor trom anonymom, ktorí sa sťažujú, že ich írsky zamestnávateľ podviedol a neplatí mzdu. Kde je reakcia dotknutej firmy? Nikde. Ako vieme, že tí ľudia si nevymýšľajú?

Cestovanie za lacnejším benzínom a naftou na Moravu: Tomáš Velecký zo SME urobil o tom veľmi pekný článok. Okrem potvrdenia cestovania pumpármi je pridaná hodnota v informáciách ako porastú ceny v Česku či v počte ľudí žijúcich v okresoch pri Morave. Well done.
gabriel // 3:52 PM


______________________

Monday, August 04, 2003:

Konkurzy skrachovaných bánk: Martina Kláseková a Martin Jesný z TRENDU napísali veľmi pekný prehľad (ešte nie online) stavu konkurzov štyroch skrachovaných slovenských bánk – píšu, že tieto konkurzy sú podobne ako u iných firiem strašne pomalé a občas aj pochybné. Z čísel vyplýva, že z krachu týchto 4 bánk odišlo dolu vodou viac ako 16 miliárd Sk... (splácajú to klienti bánk).

Právnici na Slovensku: Kolektív TRENDU napísal veľmi zaujímavú tému čísla
o stave právnickej profesie u nás, vychádzajúc z prieskumu Svetovej banky. Ak som dobre počítal, autori urobili 13 rozhovorov – z toho sa už dá niečo slušné napísať. Čo mi tam chýba, je viac pátrania po odpovedi, či ceny právnikov u nás sú relatívne vysoké a kvalita nízka a či tých právnikov u nás je naozaj málo. Svetová banka to zjavne tvrdí na základe teórie (obmedzenia na trhu), ktovie ako sa však porovnávame so zahraničím. Zahraničné firmy by to snáď vedeli posúdiť.

Civilné vs cirkevné sobáše: Vladimír Jancura z Pravdy má pekný článok (nie online) o vzťahu civilných a cirkevných sobášov u nás a v zahraničí. Mohol však osloviť priamo aj cirkev, cituje jej názory len sprostredkovane, teda menej dôveryhodne.

Dary médiám: Mirka Kernová zo SME napísala pekný materiál o etických konfliktoch politikov pri prijímaní darov. Konkrétne ide o zľavy v Kúpeľoch Štrbské Pleso, ktoré boli poskytované viacerým politikom a celebritám. A „predstaviteľom médií,“ píše Kernová. Konkrétne spomína len šéfa Petit Press, vydavateľa SME, a ten si konflikt nepripúšťa.

Ten konflikt aj u vydavateľa samozrejme je, otázna je tá hranica. Ak by na tom zozname boli aj novinári či šéfredaktori, podľa mňa by to stálo za článok – novinári by určite nemali brať žiadne dary, lebo sa tak kompromituje ich odstup. U vydavateľa to nie je také horúce, ale z povahy jeho biznisu je to asi tiež aspoň na zamyslenie.

Kto o čom dramatizuje: Juraj Javorský zo SME kritizuje vicepremiéra Mikloša za zvyšovanie spotrebných daní, a to hlavne jeho spôsob:

“Bez známky pokory či náznaku ospravedlnenia jedného dňa oznámil, že spotrebné dane zvýši o pol roka skôr... Namiesto zmrazenia odmien svojim úradníkom či iného pokorného gesta, Mikloš len arogantne hovoril o novinároch, ktorí príliš dramatizujú.”

Možno sa mýlim, ale tie slová o dramatizovaní novinármi pochádzajú práve z rozhovoru Mikloša s Javorským spred 2 týždňov:

Javorský: Nemohlo byť takou kompenzáciou aj zrušenie dane z prechodu nehnuteľností a cestnej dane, ktoré sa napokon s vaším súhlasom nezrušia, aby krajské mestá mohli dostávať dotácie na mestskú hromadnú dopravu? Chceli ste si tak utvoriť priestor na prípadné schválenie nižšej sadzby rovnej dane v parlamente?

Mikloš: „Nepredpokladám ďalšie znižovanie sadzby v parlamente. Nebudem s tým súhlasiť, pretože by to znamenalo nestabilitu verejných financií a nemožnosť naplnenia zníženia deficitu na trojpercentnú úroveň. Druhá vec je, že tie zmeny (nezrušenie daní, pozn. autor) nie sú podstatné. Aj vy osobne, aj ďalší komentátori to nenáležite dramatizujú. Neviem, či účelovo, alebo z nejakých iných dôvodov. Z hľadiska celkového vyznenia daňovej reformy sú spomínané zmeny nepodstatné a nie sú vôbec dramatické. ..”

Čiže šlo o dramatizovanie pri nezrušení istých daní v daňovej reforme, nie pri zvyšovaní spotrebných daní.

Iná vec je, že argumenty od Mikloša, prečo bolo zvyšovanie daní tou najlepšou alternatívou vykryť deficit (na rozdiel od krátenia výdavkov), som nikde nevidel. A myslím, že aj vďaka novinárom. Napríklad ani v hore spomínanom rozhovore sa na to Javorský nespýtal. Niečo naznačuje aj to, že hlavná kritika prišla až teraz, teda dávno po tom, čo s tým riešením Mikloš prišiel (asi najskôr zareagoval Robert Žitňanský z Domina, ostatní sa nechytali). Pritom ide naozaj o dôležitú debatu.
gabriel // 2:26 PM


______________________


This site is powered by Blogger because Blogger rocks!

Weblog Commenting by HaloScan.com

"I always turn to the sports page first…. They record people’s accomplishments; the front page, nothing but man’s failure."
Earl Warren, former Chief Justice, US Supreme Court, 1968


Hlavny sponzor projektu:
INEKO

Podporuje:
Slovakia Online


O projekte

Listy Citatelov

Komentare

Linky

Kontakt
slovakpresswatch@hotmail.com
Archives
08/04/2002 - 08/11/2002 08/11/2002 - 08/18/2002 08/18/2002 - 08/25/2002 08/25/2002 - 09/01/2002 09/01/2002 - 09/08/2002 09/08/2002 - 09/15/2002 09/15/2002 - 09/22/2002 09/22/2002 - 09/29/2002 09/29/2002 - 10/06/2002 10/06/2002 - 10/13/2002 10/13/2002 - 10/20/2002 10/20/2002 - 10/27/2002 10/27/2002 - 11/03/2002 11/03/2002 - 11/10/2002 11/10/2002 - 11/17/2002 11/17/2002 - 11/24/2002 11/24/2002 - 12/01/2002 12/01/2002 - 12/08/2002 12/08/2002 - 12/15/2002 12/15/2002 - 12/22/2002 12/22/2002 - 12/29/2002 12/29/2002 - 01/05/2003 01/05/2003 - 01/12/2003 01/12/2003 - 01/19/2003 01/19/2003 - 01/26/2003 01/26/2003 - 02/02/2003 02/02/2003 - 02/09/2003 02/09/2003 - 02/16/2003 02/16/2003 - 02/23/2003 02/23/2003 - 03/02/2003 03/02/2003 - 03/09/2003 03/09/2003 - 03/16/2003 03/16/2003 - 03/23/2003 03/23/2003 - 03/30/2003 03/30/2003 - 04/06/2003 04/06/2003 - 04/13/2003 04/13/2003 - 04/20/2003 04/20/2003 - 04/27/2003 04/27/2003 - 05/04/2003 05/04/2003 - 05/11/2003 05/11/2003 - 05/18/2003 05/18/2003 - 05/25/2003 05/25/2003 - 06/01/2003 06/01/2003 - 06/08/2003 06/08/2003 - 06/15/2003 06/15/2003 - 06/22/2003 06/22/2003 - 06/29/2003 06/29/2003 - 07/06/2003 07/06/2003 - 07/13/2003 07/13/2003 - 07/20/2003 07/20/2003 - 07/27/2003 07/27/2003 - 08/03/2003 08/03/2003 - 08/10/2003 08/10/2003 - 08/17/2003 08/17/2003 - 08/24/2003 08/24/2003 - 08/31/2003 09/14/2003 - 09/21/2003 09/21/2003 - 09/28/2003 09/28/2003 - 10/05/2003 10/05/2003 - 10/12/2003 10/12/2003 - 10/19/2003 10/19/2003 - 10/26/2003 10/26/2003 - 11/02/2003 11/02/2003 - 11/09/2003 11/09/2003 - 11/16/2003 11/16/2003 - 11/23/2003 11/23/2003 - 11/30/2003 11/30/2003 - 12/07/2003 12/07/2003 - 12/14/2003 12/14/2003 - 12/21/2003 12/21/2003 - 12/28/2003 01/04/2004 - 01/11/2004 01/11/2004 - 01/18/2004 01/18/2004 - 01/25/2004 01/25/2004 - 02/01/2004 02/01/2004 - 02/08/2004 02/08/2004 - 02/15/2004 02/15/2004 - 02/22/2004 02/22/2004 - 02/29/2004 02/29/2004 - 03/07/2004 03/07/2004 - 03/14/2004 03/14/2004 - 03/21/2004 03/21/2004 - 03/28/2004 03/28/2004 - 04/04/2004 04/04/2004 - 04/11/2004 04/11/2004 - 04/18/2004 04/18/2004 - 04/25/2004 04/25/2004 - 05/02/2004 05/02/2004 - 05/09/2004 05/09/2004 - 05/16/2004 05/16/2004 - 05/23/2004 05/23/2004 - 05/30/2004 05/30/2004 - 06/06/2004 06/06/2004 - 06/13/2004 06/13/2004 - 06/20/2004 06/20/2004 - 06/27/2004 06/27/2004 - 07/04/2004 07/04/2004 - 07/11/2004 07/18/2004 - 07/25/2004 07/25/2004 - 08/01/2004 08/01/2004 - 08/08/2004 08/08/2004 - 08/15/2004 08/15/2004 - 08/22/2004 08/22/2004 - 08/29/2004 08/29/2004 - 09/05/2004 09/05/2004 - 09/12/2004 09/19/2004 - 09/26/2004 09/26/2004 - 10/03/2004 10/03/2004 - 10/10/2004 10/10/2004 - 10/17/2004 10/17/2004 - 10/24/2004 10/24/2004 - 10/31/2004 10/31/2004 - 11/07/2004 11/07/2004 - 11/14/2004 11/14/2004 - 11/21/2004 11/21/2004 - 11/28/2004 11/28/2004 - 12/05/2004 12/05/2004 - 12/12/2004 12/12/2004 - 12/19/2004 12/19/2004 - 12/26/2004 01/01/2006 - 01/08/2006TOPlist