Slovak Press Watch

Saturday, August 23, 2003:

Titulok dňa: „Učitelia nebudú v septembri štrajkovať“ je titulok k článku (nie online) Tomáša Szmrecsányiho v SME:

Na školách sa začne učiť v riadnom termíne od 2.septembra. Učitelia nebudú štrajkovať, lebo podľa predsedu školských odborárov Jána Gašperana ich požiadavky boli splnené na približne 80 percent...
Gašperan ešte nevedel povedať, či školské odbory podporia pripravovanú protestnú akciu KOZ 26.septembra. Počká na „ohlasy zdola.“


Čo nevie odborár, už vedia v SME.

Kto koho zavádza: Sally Jonesová pre Pravdu píše v článku „
O Iraku zavádzala aj vláda v Austrálii“:

Nielen britská, ale aj austrálska vláda si dôkazy o irackých zbraniach hromadného ničenia prispôsobila tak, aby mohla krajinu zatiahnuť do vojny. Austrálsky poslanecký výbor od včera zisťuje, či spravodajské informácie použité v argumentoch premiéra Johna Howarda za inváziu do Iraku zodpovedali skutočnosti. Podľa niektorých znalcov to tak nebolo...
Závery vyšetrovania, ktoré iniciovala opozícia v ...Senáte, majú byť zverejnené začiatkom decembra.“


No v Pravde už vedia výsledky dopredu. Ako tá správa mala profesionálne vyzerať ukazuje správa ČTK v SME.
gabriel // 5:49 PM


______________________

Friday, August 22, 2003:

Stagnácia eurozóny: Martin Hanus z Domina fórum opäť čaruje s číslami ohľadom výkonnosti eurozóny:

“Podľa posledných údajov Eurostatu sa eurozóna ocitla v stagnácii. Tento fakt veľmi neprekvapil, hoci pokles holandského HDP o 0,5 % v druhom štvrťroku upútal pozornosť. S napätím sa očakáva, či sa po Holandsku, Nemecku a Taliansku prehupne do recesie aj Francúzsko – aktuálne čísla z Paríža ešte nie sú na stole. Hoci priaznivci spoločnej meny vyzdvihujú silu eura oproti doláru a jeho životaschopnosť, je zaujímavé, že najrýchlejšie rastúcimi ekonomikami EÚ sú Švédsko a Británia, ktoré euro neprijali. Vzhľadom na krátky čas od zavedenia eura to veľa nedokazuje, mnohé však nasvedčuje tomu, že euro v dnešnom kurze s aktuálnymi úrokovými sadzbami nevyhovuje všetkým krajinám rovnako.”

Súhlasím, naozaj to dokazuje málo. Ale aj to málo je problém. Tie čísla sú prvé odhady rastu HDP za 2.štvrťrok, oficiálne čísla vyšli len za 6 z15 krajín EÚ. Aj z tých 6 je jasné, že najrýchlejšou ekonomikou nie je Británia či Švédsko, ale Grécko – člen eurozóny. Okrem toho je zaujímavý pohľad na dve krajiny, ktoré nielenže netrpia eurom, ale ani “socializmom” EÚ: Nórsko a Švajčiarsko. Nórsko sa len tento rok vynorilo z recesie a Švajčiarsko sa tam práve svižným tempom rúti...

Doprivatizácia podnikov: Juraj Porubský z Pravdy napísal veľmi pekný článok o rozhodnutí vlády doprivatizovať niektoré veľké firmy. Sú tam základné údaje o doterajšej privatizácii týchto firiem, názor experta-ekonóma s vysvetlením, prečo vôbec expertom je (kniha o privatizácii), sú tam uvedené základné protiargumenty oponentov doprivatizácie, dôsledky a limity zákona, ako aj zamýšľané použitie peňazí z doprivatizácie. Keby len takýchto spravodajských článkov bolo viac.

PS Problém ale mám s jednou vetou v Porubského komentári:

“Stále však existujú aj dôvody, prečo nepredávať. Pokiaľ je cena firmy dnes prinízka a v budúcnosti takmer isto vzrastie, treba počkať.”

To znie vcelku logicky, ale neviem, odkiaľ vie vláda lepšie, aký bude vývoj trhu, ako investori a analytici. Ak cena v budúcnosti takmer isto vzrastie, je to predsa premietnuté aj do ponúk investorov na odkúpenie akcií, či nie?
gabriel // 2:45 PM


______________________

Thursday, August 21, 2003:

Myšlienka dňa: od Jozefa Sedláka z Pravdy (príloha Agrokomplex, nie online):

„Slovensko ako súčasť Európskej únie dobrovoľne povinne prijme jej Spoločnú poľnohospodársku politiku.“

Rôzne čísla o nezamestnanosti: Tomáš Velecký zo SME sa ministra práce Kaníka
pýta na vysvetlenie rôznych údajov o nezamestnanosti podľa odlišných štatistík s cieľom odhaliť príčinu nedávneho rapídneho poklesu počtu ľudí bez práce. To je veľmi dobrá téma na otázky. Ale hneď tá prvá je zle naformulovaná:

“Chválite sa poklesom nezamestnanosti pod 15 percent. Klesá však len počet ľudí evidovaných na úradoch práce a podľa štatistických prieskumov je nezamestnanosť stále nad osemnástimi percentami. Ako si to vysvetľujete?”

Porovnáva sa neporovnateľné. Ten štatistický prieskum (Štatistický úrad) hovoriaci o tých viac ako 18% je ale z prvého štvrťroka 2003, pod 15% spadla disponibilná miera (Národný úrad práce) až v máji tohto roka. Štatistický úrad vydá čísla o súčasnej nezamestnanosti (3.štvrťrok) až v polovici decembra. Aj tak tam bude asi istý rozdiel, ale nie taký obrovský ako to naznačuje novinárska otázka.

Problémy s Terminátorom: Okrem iného – americkí novinári si lámu hlavu ako zmestiť Arnolda Schwarzeneggera do titulkov, keď celé meno je 20 znakov.

UPDATE: Týždenník TREND má ten popletený článok o údajnom slovenskom pesimizme (písal som o ňom v utorok) už online.
gabriel // 2:24 PM


______________________

Wednesday, August 20, 2003:

Anonymné zdroje z iného média: Publikovať informáciu na základe anonymných zdrojov je riziko. Preberať takúto informáciu z iného média je ešte väčšie riziko, lebo ani neviem, akou formou tá informácia bola získavaná, nemám pod kontrolou daného redaktora. A najväčšie riziko je bez vlastného overovania zobrať takúto informáciu z média pod politickým vplyvom a o ktorom sám uverejňujem články, ako zavádza svoje publikum.

Preto sa veľmi veľmi čudujem, že SME si dovolí prebrať (cez TASR) informáciu TV Markíza zobranú podľa Markízy z dvoch anonymných zdrojov, a ešte to hodí na prvú stranu... (Pravda to tiež uverejňuje, hoci z online verzie to vystrihli...).

SME si pripomína svoje etické zlyhanie: Redakčný článok SME zhŕňa niektoré dávnejšie kauzy týkajúce sa vlády či SDKÚ. Pri “Kauze Badžgoň” SME píše:

“Vo februári tohto roka prišli do redakcie SME v obálke poštou prepisy odpočutých rozhovorov podnikateľa Jána Badžgoňa. Pravosť časti prepisov potvrdil sám podnikateľ i druhá telefonujúca strana. Iné rozhovory naznačovali prepojenie ekonomickej a politickej loby, Badžgoň ich pravosť poprel. Prepisy prišli aj viacerým politikom.
Denník SME zverejnil niektoré úryvky rozhovorov s iniciálkami mien.”


Prepisy údajných rozhovorov, však áno: len malá časť bola potvrdená, ale ani tu asi nie doslovné znenie, či áno? (inak Pravdu podobne netrápi rozdiel medzi faktami a hypotézami).

Áno, v SME naozaj vyšli niektoré úryvky údajných rozhovorov s iniciálkami – po troch dňoch. Ale aj tam boli zároveň viaceré celé druhé mená. A v dvoch vydaniach predtým SME vyšlo s citovaním údajného rozhovoru s plnými priezviskami – mal to už ten úplne prvý článok Moniky Žemlovej. Hej ten, s ktorým si SME urobilo takú obrovskú hanbu – žiadne overovanie pravdivosti anonymného dokumentu, nijaké reakcie dotknutých, zverejnenie priezvisk v údajnom súkromného rozhovore.

Keď už si SME chybu nevie priznať, aspoň by nemusel hrubo zavádzať.

Daňová reforma a platy:Strednej vrstve sa znížia platy,” hlása titulok SME k článku Tomáša Veleckého (myslia sa čisté, nie hrubé platy). Autor dokonca píše o “širokej strednej vrstve.” Neviem, či široká, lebo – ako je to dobre uvedené v hlavnom článku - ide o ľudí, ktorí nemajú deti a majú platy od 11.500 do 21.300Sk.

A prečo sa vlastne platy znížia? Velecký vysvetľuje:

“Hoci sadzby sociálnych odvodov sa zmenia len nepatrne, čisté príjmy strednej vrstvy klesnú pre to, že odvody sa budú počítať z vyššieho vymeriavacieho základu ako doteraz. Platby do verejných sociálnych fondov sa totiž počítajú z rozdielu medzi hrubou mzdou a daňou z príjmu. Pokles dane tento rozdiel zvýši.”

Toto je celé zle. Odvody sa počítajú a budú počítať z hrubej mzdy, zmena daní s tým nič nemá. Dôvod zvýšenia sumy odvodov je jednoduchší – vyššia sadzba pre zamestnancov o 0,6 percent. boda (Velecký to nakoniec neskôr aj sám píše). Podstatná informácia v tomto ohľade je aj to, že zamestnávateľom odvody idú dole takmer o 4 body. Berú na seba istú ťarchu PNiek, ale aj tak je tu možnosť, že nižšie odvody zvýšia samotné mzdy – hrubé aj čisté, na čo už autor zabudol. A je tu kopa ďalších dynamických efektov, ktoré pôsobia v prospech vyšších miezd...

Na bývanie menej aj viac:Štát bude prispievať na bývanie menej,” znie titulok článku Jany Brondošovej v SME. V istom zmysle menej – individuálna podpora sa má znížiť. Čo v článku chýba je, že štát bude vlastne prispievať spolu budúci rok vyššou sumou - o 400mil.Sk viac ako tento rok, čo je zvýšenie nad úroveň inflácie (vyplýva to aj z včerajšej tabuľky SME - pozri Odvetvové výdavky rozpočtu/bytová výstavba). Predpokladám, že to zvýšenie je kvôli celkovo väčšiemu počtu ľudí využívajúcich stavebné sporenie či hypoúvery.

Vnímanie konfliktu záujmov u nás: Ako som už o tom písal, minulý štvrtok (a potom aj v sobotu) SME uverejnilo články (zhodou okolností pozitívne ladené) o výstave zo zbierok firmy prepojenej na vydavateľstvo denníka SME – bez upozornenia na vlastný konflikt záujmov novinárov. Zaujímavým signálom o citlivosti na konflikty novinárov u nás je aj preklad ($) článku amerického autora o kandidátovi na post guvernéra Californie v minulotýždňovom Domine fórum. Z prekladu Maríny Gálisovej vypadlo upozornenie autora o vlastnom konflikte záujmov ohľadom nadácie Reason...Načo také zbytočnosti prekladať, však?

Príkladom, ako o konflikte informovať, je nedávny článok v britskom The Economist o pláne na vznik burzy teroristických derivátov: sesterská firma časopisu sa spolupodieľala na pláne burzy, a časopis sa o tom promptne zmienil.
gabriel // 4:05 PM


______________________

Tuesday, August 19, 2003:

Opravy v športe: Športová redakcia SME sa teda neráči opravovať...Vlastne sa ani nepamätám, kedy tam vôbec uverejnili nejakú opravu.

Realistickí pesimisti: Roman Schönwiesner z TRENDU bez dôkazov označuje Slovákov za pesimistov v článku “Eurobarometer zaradil Slovákov medzi najväčších pesimistov” (nie online):

“Až 41 percent občanov kandidátskych krajín si myslí, že kvalita ich života sa za posledných päť rokov zhoršila...Najčiernejšie vnímajú zmenu kvality svojho života...Bulhari a Rumuni. Hneď za nimi nasledujú Slováci.
...viac ako tretina opýtaných [v kandidátskych krajinách] si myslí, že kvalita ich života sa v priebehu najbližších piatich rokoch [sic] zlepší. Pätina očakáva ďalšie zhoršenie. Aj tu Slováci patria medzi najväčších pesimistov. Zhoršenie očakáva až 29 percent opýtaných, čo je najviac zo všetkých trinástich krajín. Zlepšenie očakáva menej ako tretina Slovákov, najhoršie to vidia obyvatelia Česka. No na rozdiel od Slovákov, väčšina Čechov neočakáva zhoršenie, ale zachovanie súčasnej kvality života.“


V prvom rade tá posledná veta je fakticky chybná –
zachovanie čaká (pdf, str.15) 42% Čechov, čo je väčšina, ale pluralitná (teda viac ako ľudí čakajúcich zhoršenie, alebo zhoršenie, alebo čo nevedia). Ale pluralitná väčšina odpovedí u Slovákov je, že čakajú zlepšenie – 31%. Zhoršenie čaká tých spomínaných 29%, čo v nijakom zmysle nie je väčšina.

Ale závažnejšia chyba článku je, že tie čísla vôbec nič o pesimizme či optimizme nehovoria. Na to by novinár musel porovnať názory ľudí s tvrdými štatistikami, napríklad životnej úrovne. Čo ak sa naozaj toľkým ľuďom zhoršila kúpyschopnosť? Čo ak majú mnohí pravdu, že sa im ešte zhorší aj v ďalších rokoch? To by nebol pesimizmus, ale realizmus.

Hranica súkromia pre médiá: V článku pre SME bývalý poslanec Peter Weiss kritizuje prístup redakcie Nového Času k zverejňovaniu informácií o smrti jeho manželky v dvoch veciach. Ide o uverejnenú fotku nájdenia tela manželky policajtmi a úryvok zo súkromného listu na rozlúčku. Úplne s Weissom súhlasím a súcitím.

Zverejnenie časti listu bez súhlasu pozostalých je asi aj právny problém, v každom prípade je to zásah do súkromia ospravedlniteľný asi len výnimočne dobre vydiskutovaným verejným záujmom – čo nie je ani zďaleka náš prípad. Fotka je trochu problematickejšia, bolo to na verejnom priestranstve, no na druhej strane je tu úcta k zosnulej a pozostalým, ktorá by u mňa prevážila.

Inak ten argument, že Weiss je verejne známa osoba, je dobrý na to, že smrť jeho manželky je vôbec news na publikovanie. Ale je to veľmi zlý argument na to, že môžem zverejňovať jeho súkromnú korešpondenciu bez súhlasu alebo fotiť jeho príbuzných bez ohľadu na okolnosti.

Tak či tak, aj toto by bola dobrá etická téma na článok do serióznych novín, nie? Chytí sa toho niekto?
gabriel // 4:03 PM


______________________

Monday, August 18, 2003:

Prepočty daňovej reformy: Glosátor Pravdy Martin Hric neuvádza dobrý prepočet dopadu daňovej reformy (zjavne vychádza z našej kalkulačky [xls] INEKO):

“Nuž ani minister Mikloš si nepočína sprostejšie. Vyčíslil mi v grafe, že ak by som bol slobodný a zarábal mesačne 22-tisíc korún, na jeho reformu doplatím iba 8 000 korunami ročne. Vzápätí sa dočítam, že na takýto úspech smiem vypiť päť pív, vyfajčiť päť škatuliek cigariet a jazdiť 300 kilometrov mesačne. Takého pivára, fajčiara a vodiča na Slovensku niet. Azda okrem samotného Ivana Mikloša.”

Tá spotreba pív, tabaku a benzínu je ale týždenná, nie mesačná...Bolo to chybne uvedené už v pôvodnom článku v SME, ja som to prehliadol.

Basic math watch: Ján Mikula zo SME počíta:

“Slovenská strana dostane popri tom, že letí, býva a stravuje sa zadarmo, 750 000 dolárov, čo je vyše 2,7 milióna korún...”

Trochu lacný dolár, za 3,6 Sk.

Titulok dňa: Správa SITA v SME:

“GOTHA - Na guliarskom mítingu v nemeckom meste Gotha skončil slovenský reprezentant Milan Haborák na štvrtom mieste výkonom 19,78 m. Prvenstvo si odniesol Christian Cantwell s USA, ktorému namerali 20,66 m.
„Súťažilo sa na nádvorí hradu, kde organizátori umiestnili vrhačský kruh. Pokračoval som v doterajších nevýrazných výkonoch v sezóne. Napriek tomu verím, že forma príde včas o týždeň na svetovom šampionáte,“ povedal Haborák.
Výsledky: 1. Cantwell (USA) 20,66, 2. Bartels (Nem.) 20,15, 3. Stehlík (ČR) 19,78, 4. Haborák 19,78,…9. Pankúch (obaja SR) 18,02. (sita)”


Aký titulok dalo SME článku?: “Guliar Haborák na hrade druhý.” Možné to je, ale v čom bol druhý, v jedení langošov?
gabriel // 2:28 PM


______________________


This site is powered by Blogger because Blogger rocks!

Weblog Commenting by HaloScan.com

"I always turn to the sports page first…. They record people’s accomplishments; the front page, nothing but man’s failure."
Earl Warren, former Chief Justice, US Supreme Court, 1968


Hlavny sponzor projektu:
INEKO

Podporuje:
Slovakia Online


O projekte

Listy Citatelov

Komentare

Linky

Kontakt
slovakpresswatch@hotmail.com
Archives
08/04/2002 - 08/11/2002 08/11/2002 - 08/18/2002 08/18/2002 - 08/25/2002 08/25/2002 - 09/01/2002 09/01/2002 - 09/08/2002 09/08/2002 - 09/15/2002 09/15/2002 - 09/22/2002 09/22/2002 - 09/29/2002 09/29/2002 - 10/06/2002 10/06/2002 - 10/13/2002 10/13/2002 - 10/20/2002 10/20/2002 - 10/27/2002 10/27/2002 - 11/03/2002 11/03/2002 - 11/10/2002 11/10/2002 - 11/17/2002 11/17/2002 - 11/24/2002 11/24/2002 - 12/01/2002 12/01/2002 - 12/08/2002 12/08/2002 - 12/15/2002 12/15/2002 - 12/22/2002 12/22/2002 - 12/29/2002 12/29/2002 - 01/05/2003 01/05/2003 - 01/12/2003 01/12/2003 - 01/19/2003 01/19/2003 - 01/26/2003 01/26/2003 - 02/02/2003 02/02/2003 - 02/09/2003 02/09/2003 - 02/16/2003 02/16/2003 - 02/23/2003 02/23/2003 - 03/02/2003 03/02/2003 - 03/09/2003 03/09/2003 - 03/16/2003 03/16/2003 - 03/23/2003 03/23/2003 - 03/30/2003 03/30/2003 - 04/06/2003 04/06/2003 - 04/13/2003 04/13/2003 - 04/20/2003 04/20/2003 - 04/27/2003 04/27/2003 - 05/04/2003 05/04/2003 - 05/11/2003 05/11/2003 - 05/18/2003 05/18/2003 - 05/25/2003 05/25/2003 - 06/01/2003 06/01/2003 - 06/08/2003 06/08/2003 - 06/15/2003 06/15/2003 - 06/22/2003 06/22/2003 - 06/29/2003 06/29/2003 - 07/06/2003 07/06/2003 - 07/13/2003 07/13/2003 - 07/20/2003 07/20/2003 - 07/27/2003 07/27/2003 - 08/03/2003 08/03/2003 - 08/10/2003 08/10/2003 - 08/17/2003 08/17/2003 - 08/24/2003 08/24/2003 - 08/31/2003 09/14/2003 - 09/21/2003 09/21/2003 - 09/28/2003 09/28/2003 - 10/05/2003 10/05/2003 - 10/12/2003 10/12/2003 - 10/19/2003 10/19/2003 - 10/26/2003 10/26/2003 - 11/02/2003 11/02/2003 - 11/09/2003 11/09/2003 - 11/16/2003 11/16/2003 - 11/23/2003 11/23/2003 - 11/30/2003 11/30/2003 - 12/07/2003 12/07/2003 - 12/14/2003 12/14/2003 - 12/21/2003 12/21/2003 - 12/28/2003 01/04/2004 - 01/11/2004 01/11/2004 - 01/18/2004 01/18/2004 - 01/25/2004 01/25/2004 - 02/01/2004 02/01/2004 - 02/08/2004 02/08/2004 - 02/15/2004 02/15/2004 - 02/22/2004 02/22/2004 - 02/29/2004 02/29/2004 - 03/07/2004 03/07/2004 - 03/14/2004 03/14/2004 - 03/21/2004 03/21/2004 - 03/28/2004 03/28/2004 - 04/04/2004 04/04/2004 - 04/11/2004 04/11/2004 - 04/18/2004 04/18/2004 - 04/25/2004 04/25/2004 - 05/02/2004 05/02/2004 - 05/09/2004 05/09/2004 - 05/16/2004 05/16/2004 - 05/23/2004 05/23/2004 - 05/30/2004 05/30/2004 - 06/06/2004 06/06/2004 - 06/13/2004 06/13/2004 - 06/20/2004 06/20/2004 - 06/27/2004 06/27/2004 - 07/04/2004 07/04/2004 - 07/11/2004 07/18/2004 - 07/25/2004 07/25/2004 - 08/01/2004 08/01/2004 - 08/08/2004 08/08/2004 - 08/15/2004 08/15/2004 - 08/22/2004 08/22/2004 - 08/29/2004 08/29/2004 - 09/05/2004 09/05/2004 - 09/12/2004 09/19/2004 - 09/26/2004 09/26/2004 - 10/03/2004 10/03/2004 - 10/10/2004 10/10/2004 - 10/17/2004 10/17/2004 - 10/24/2004 10/24/2004 - 10/31/2004 10/31/2004 - 11/07/2004 11/07/2004 - 11/14/2004 11/14/2004 - 11/21/2004 11/21/2004 - 11/28/2004 11/28/2004 - 12/05/2004 12/05/2004 - 12/12/2004 12/12/2004 - 12/19/2004 12/19/2004 - 12/26/2004 01/01/2006 - 01/08/2006TOPlist