Slovak Press Watch

Saturday, September 25, 2004:

Budú pacienti po reforme platiť viac?: Nie, vraví minister zdravotníctva Zajac, áno, tvrdí opozícia. Novinári bohužiaľ nepomáhajú vysvetľovať, kto má pravdu a od čoho to závisí.

Vo štvrtkových hlavných článkoch po schválení reformy Pravda uvádza rozhovor so Zajacom titulkom „Pacient už nebude platiť viac, tvrdí Zajac.“ No v spravodajskom článku Katarína Lovasová len uvádza, že k súčasným poplatkom pacientov pribudnú doplatky za skoro 3tisíc diagnóz. Ingrid Drozdíková zo SME si so Zajacovým výrokom (ne)poradila
podobne:

„Hoci Zajac tvrdí, že pacient už nezaplatí viac, než platil doteraz, jeden zo zákonov zavádza priplácanie pacienta na liečbu ľahších ochorení.“

Z odhadov ministerstva zdravotníctva uverejnených v dnešnom SME (denník ich uverejnil aj dávnejšie) vyplýva celkom jednoduché vysvetlenie zdanlivého rozporu: Zajac počíta s nárastom oficiálnych poplatkov, ale plne kompenzovaným poklesom úplatkov – tak teda viac spolu platiť nebudeme. Problémom samozrejme je, že korupcia sa dá len hrubo odhadnúť, a teda ťažko môže niekto Zajacovi v budúcnosti dokázať, že platíme vlastne viac.

To je reč o spoluúčasti v korunách. Ak ju zoberieme relatívne, teda pomer na celkových financiách pre zdravotníctvo, tam Zajacove odhady jasne hovoria o poklese (formálnej plus neformálnej) spoluúčasti, dokonca pod rok 2002, jeho príchod na ministerstvo. Ak to tak naozaj bude, potom sa už vôbec nedá hovoriť o vyššej spoluúčasti pacientov a menšej finančnej úlohe štátu.

Ak ale do spoluúčasti pacientov berieme aj ich čas, vzhľadom na očakávanú menšiu sieť nemocníc a služieb, to môže byť pre nich na druhej strane aj drahšie...Viac ako preberanie výrokov to chce od novinárov lepšie otázky na politikov, čo sa pod ich sloganmi skrýva.

Ako riešiť podvody s olejmi: Martin Jaroš zo SME napísal veľmi dobrý článok, pátrajúc po riešení daňových podvodov – téma aktuálna kvôli policajnému prípadu. Nielenže výborná téma, ale aj snaha nájsť riešenie, to sa v médiách tak často nevidí.
gabriel // 5:56 PM


______________________

Friday, September 24, 2004:

Rozsiahla oprava v SME: Minulú sobotu Monika Žemlová zo SME napísala nezvyčajne rozsiahlu opravu pod titulkom „Denník SME v súvislosti s Čongim omylom spomenul Istrokapitál.“ Okrem klasickej opravy a ospravedlnenia však prišla aj veta

a v tejto súvislosti uverejňujeme rozhovor s členom predstavenstva Istrokapitálu...“

s otázkami ako „Čo vám tento omyl denníka SME spôsobil?“ či „V akej oblasti Istrokapitál podniká?“

Prečo toľká nadpráca? Editorka SME Zuzana Račková mi odpovedala, že preto, lebo šlo o "kapitálnu" chybu. Dobre, ale prečo to kompenzovať rozhovorom, ktorý ani nevysvetľuje, aká je vlastne pravda ohľadom vlastníctva akcií Istrokapitálu, lebo tá je predsa jasná a nikým nespochybňovaná celkom na začiatku.

PS Tá „správna“ firma, ktorú v oprave Žemlová spomína, podľa obchodného registra nikdy neexistovala.

Ako trpí chrbtica novinára: Komentátor Martin Krno z Pravdy farbisto vykresľuje smutnú súčasnosť i budúcnosť:

Človeku prebehnú až zimomriavky po chrbte, keď sa dozvie, ako niektorí ľudia žijú. Napríklad mnohí poberatelia príspevkov na opatrovanie či invalidní dôchodcovia. Sú bez koruny.
„Nie všetci sú podvodníci,“ 9.3.2004

Dneškom sa malo zrušiť zhruba sedemsto škôl a školských zariadení. Približne tritisíc učiteľov stratí prácu. Zatiaľ však mnohí netušia, na čom sú. Dajako sa ich nik neponáhľa o tom upovedomiť. Pri týchto informáciách zimomriavky prechádzajú po chrbte.
„Jóbove zvesti pre školy“, 2.9.2004

Teda čoraz menší okruh produktívnych ľudí bude musieť pracovať na čoraz viac tých skôr narodených. Nepriama úmera, pri ktorej človeku prechádzajú zimomriavky po chrbte.
„Ako sa dožiť dôchodku?“, 22.9.04
gabriel // 4:34 PM


______________________

Thursday, September 23, 2004:

Prešľap CBS News: Jack Shafer z internetového magazínu Slate má dobrý článok o tom, prečo americkej televízii CBS trvalo až 10 dní, kým si priznala pochybnosť odvysielaného materiálu kompromitujúceho vojenskú službu Busha – a teda chybu úsudku. Zdá sa mi, že mnohé postrehy platia aj pre nás. Shafer menuje honbu za slávou (neochotu spochybniť svoju „big story“), trvanie na svojom aj pri návale kritiky (lebo kritika je často dôkaz, že mám pravdu), obavu o stratu povesti, a tým napr. príjmov z reklamy, či tradičné ignorovanie uverejňovania opráv televíznych žurnalistov. Faktorom mohla byť aj politická orientácia samotných novinárov, dodáva blogger Andrew Sullivan.

Ako čítať noviny: Tomáš Bella zo SME ma upozornil na pekný sumár rád novinára BBC, ako čítať noviny. Z tých hlavných:
-všimnúť si, kto ich vlastní a aká je ich politická orientácia
-čítať podľa mien novinárov
-hľadať dôkazy, podporné citáty, sú anonymné či nie?
-ak je v titulku otázka, odpoveď je asi nie (ide o špekuláciu)
-pozor na pochybné „vedecké“ výskumy, je ich kopa
-často dôležité veci sú na druhej strane, prvá je nafúknutá kvôli predaju
-pozor na finančné zveličovanie (najvyššia cena doteraz...)
gabriel // 7:55 PM


______________________

Wednesday, September 22, 2004:

Ako naozaj vyzerá ten chvost?:Slovenské školstvo je na chvoste OECD,“ oznámilo nám SME v hlavnej správe zo včera od Andrey Hajdúchovej:

„Slovenskí učitelia majú najnižšie platy z krajín OECD a Slovensko dáva základným a stredným školám najmenej peňazí na žiaka. Podobné je to aj pri vysokých školách, ale tam sa za nami ocitlo ešte Grécko, Portugalsko a Mexiko. Vyplynulo to zo štúdie OECD, organizácie, ktorá združuje 30 najvyspelejších ekonomík sveta.
Výsledky štúdie vyvolali minulý týždeň veľkú pozornosť a kritiku školstva v Nemecku a Česku, ktoré tiež nedopadli lichotivo. Na Slovensku, ktoré dopadlo ešte horšie, štúdia nijaké reakcie nevyvolala. Väčšina oslovených ju ešte nečítala a okrem toho - zlé výsledky už neprekvapujú.
"Je tu zrejme určitý duch únavy, len my rektori na to niekoľko rokov poukazujeme," povedal Juraj Sinay, prezident Slovenskej rektorskej konferencie. Čísla pozná, preto rektori stále žiadajú zvyšovanie rozpočtu.“


K článku je hneď tabuľka výdavkov na žiaka ZŠ, SŠ a VŠ viacerých krajín a SR v dolároch v prepočte na kúpnu silu (chýba dôležitý údaj, že ide o rok 2001).

Základný problém je kontext. Čudné by skôr bolo, ak by Slovensko na chvoste OECD nebolo – podľa HDP na osobu sme totiž medzi krajinami OECD štvrtí od konca, pred Tureckom, Mexikom a Poľskom. Napríklad pri pohľade na tie tabuľky výdavkov (xls format) na žiaka prídeme na to, že za Turecko dáta nie sú a Mexiko je na tom horšie, pri VŠ aj Poľsko okrem tých troch krajín menovaných autorkou. V pomere celkových výdavkov na žiaka k HDP sme pri ZŠ a SŠ celkom na konci, pri VŠ ale v top 8 a jasne nad priemerom OECD. Dávať slovo akurát rektorovi sa tak nezdá veľmi vhodné.

Hajdúchová tiež píše:

„Správu Vzdelávanie v skratke zverejnila OECD minulý týždeň. Slovensko je na chvoste krajín najmä v platoch učiteľov, ale aj vo výdavkoch na žiaka. Najnižšie je aj percento HDP, ktoré vydávame na vzdelávanie - priemer OECD 6,2 %, Maďarsko 5,2, Česko 4,6, Slovensko 4,0 %.“

Na vzdelávanie sme podľa OECD tabuliek dali 4,1% HDP v roku 2001, nie 4,0%. Nebolo to najnižšie, Luxembursko a Turecko dali menej, Grécko tak ako my.

Listy: Vlado Gábor z Pravdy reaguje:

„Chcel by som reagovať na vašu poznámku - Grafické hry Pravdy. Najmä preto, že za graf s nezamestnanosťou nesiem ako editor zodpovednosť. V žiadnom prípade nešlo o zámer. Bohužiaľ však vyšiel ako vyšiel. Oni sú korektne vyrobené, tak ako zadáte údaje do excelu, tak vám to tak vyjde. Problém s grafom bol ten, že bol urobený z dvoch nezávislých - krivky a valcov. Vzhľadom nato ako vyšli, musím po tejto skúsenosti dávať nato veľký pozor a musia sa grafy umelo prispôsobovať, aby sedeli aj opticky.
Pochválený som za to nebol. Myslím, že pri grafe so Smerom vyvstal obdobný problém.“

gabriel // 5:46 PM


______________________

Tuesday, September 21, 2004:

Alarmujúca je najmä povrchnosť:Každý desiaty trestný čin na Slovensku spáchajú deti,“ informuje titulok SME. Daniel Vražda a Roman Pataj píšu:

„Štatistiky detskej kriminality na Slovensku sú alarmujúce - deti ročne spáchajú okolo 10-tisíc trestných činov. Zo všetkých trestných činov na Slovensku je to približne desať percent. Polovicu z nich spáchajú deti do 15 rokov a sú stále brutálnejšie.“

Pol hodina strávená nad štatistikami ministerstva vnútra (pozri hlavne Trestné činy detí a mládeže 1997-2002, Vývoj kriminality...1988-2003) ponúka niečo iné. Deti, teda tí do 18 rokov spáchali minulý rok 8759 trestných činov (TČ), čo je 16,9% objasnených TČ – každý šiesty. Spáchaných TČ síce bolo skoro 112 tisíc, ale k tomu číslu sa detská kriminalita nedá porovnávať, keďže pri viac ako polovici nevieme páchateľa – možno to boli deti, možno nie. Treba porovnávať len s objasnenými TČ. Ak sa berú deti do 15 rokov, tak tí zase ročne páchajú okolo 4-5 tisíc TČ. V roku 2002 to bolo 7,5% všetkých objasnených TČ (rok 2003 na webe nevidím), teda tak každý trinásty TČ.

Neviem, čo je nad číslami alarmujúce, autori to neporovnávajú ani so zahraničím ani s minulosťou. Čo sa do článku asi nehodí je fakt, že podiel detskej (do 15 či do 18 rokov) kriminality postupne pekne každoročne klesá. Z 23,7% na 16,9% objasnených TČ v rokoch 97-03 (pod 18), z 11.4% na 7,5% v rokoch 97-02 (pod 15). Alebo inak. TČ detí do 15 rokov bolo v rokoch 97-99 zhruba 5 tisíc, v rokoch 00-02 tak 4 tisíc ročne. To bude tým zlým Internetom, ako citujú novinári pána psychológa.

Grafické hry v Pravde: V stĺpcovom grafe preferencií strán (strana 3, nie online) k analýze politického vývoja u nás má SMER graficky nadhodnotené preferencie v pomere k ostatným stranám v dvoch obdobiach. Výsledkom je, že vyzerá oveľa ďalej pred súpermi ako je v skutočnosti (graficky v špičkovom roku okolo 40%), zároveň je jeho skok od parlamentných volieb i pád za posledný rok opticky výraznejší, ako by si SMER podľa čísel zaslúžil.

PS Minulý týždeň v pondelok mala Pravda podobný problém, keď opticky bol pokles nezamestnanosti podľa štatistikov výraznejší ako v skutočnosti podľa ich čísel, čo negovalo zmysel samotného článku.
gabriel // 9:02 PM


______________________

Keď negatívne správy môžu byť pozitívne: Viac v najnovšom stĺpčeku pre TREND:

"Zahraničný obchod sa výrazne zhoršil, reštaurácie pri predaji cigariet okrádajú zákazníkov, železnice zatvárajú takmer všetky úschovne.
Všetky tieto správy z leta podali médiá negatívnym tónom, podčiarkujúc zhoršenie nášho blahobytu či kvality života. Pokojne môže ísť aj o opak – tie informácie môžu hovoriť, že sa máme či budeme mať lepšie."

gabriel // 9:22 AM


______________________


This site is powered by Blogger because Blogger rocks!

Weblog Commenting by HaloScan.com

"I always turn to the sports page first…. They record people’s accomplishments; the front page, nothing but man’s failure."
Earl Warren, former Chief Justice, US Supreme Court, 1968


Hlavny sponzor projektu:
INEKO

Podporuje:
Slovakia Online


O projekte

Listy Citatelov

Komentare

Linky

Kontakt
slovakpresswatch@hotmail.com
Archives
08/04/2002 - 08/11/2002 08/11/2002 - 08/18/2002 08/18/2002 - 08/25/2002 08/25/2002 - 09/01/2002 09/01/2002 - 09/08/2002 09/08/2002 - 09/15/2002 09/15/2002 - 09/22/2002 09/22/2002 - 09/29/2002 09/29/2002 - 10/06/2002 10/06/2002 - 10/13/2002 10/13/2002 - 10/20/2002 10/20/2002 - 10/27/2002 10/27/2002 - 11/03/2002 11/03/2002 - 11/10/2002 11/10/2002 - 11/17/2002 11/17/2002 - 11/24/2002 11/24/2002 - 12/01/2002 12/01/2002 - 12/08/2002 12/08/2002 - 12/15/2002 12/15/2002 - 12/22/2002 12/22/2002 - 12/29/2002 12/29/2002 - 01/05/2003 01/05/2003 - 01/12/2003 01/12/2003 - 01/19/2003 01/19/2003 - 01/26/2003 01/26/2003 - 02/02/2003 02/02/2003 - 02/09/2003 02/09/2003 - 02/16/2003 02/16/2003 - 02/23/2003 02/23/2003 - 03/02/2003 03/02/2003 - 03/09/2003 03/09/2003 - 03/16/2003 03/16/2003 - 03/23/2003 03/23/2003 - 03/30/2003 03/30/2003 - 04/06/2003 04/06/2003 - 04/13/2003 04/13/2003 - 04/20/2003 04/20/2003 - 04/27/2003 04/27/2003 - 05/04/2003 05/04/2003 - 05/11/2003 05/11/2003 - 05/18/2003 05/18/2003 - 05/25/2003 05/25/2003 - 06/01/2003 06/01/2003 - 06/08/2003 06/08/2003 - 06/15/2003 06/15/2003 - 06/22/2003 06/22/2003 - 06/29/2003 06/29/2003 - 07/06/2003 07/06/2003 - 07/13/2003 07/13/2003 - 07/20/2003 07/20/2003 - 07/27/2003 07/27/2003 - 08/03/2003 08/03/2003 - 08/10/2003 08/10/2003 - 08/17/2003 08/17/2003 - 08/24/2003 08/24/2003 - 08/31/2003 09/14/2003 - 09/21/2003 09/21/2003 - 09/28/2003 09/28/2003 - 10/05/2003 10/05/2003 - 10/12/2003 10/12/2003 - 10/19/2003 10/19/2003 - 10/26/2003 10/26/2003 - 11/02/2003 11/02/2003 - 11/09/2003 11/09/2003 - 11/16/2003 11/16/2003 - 11/23/2003 11/23/2003 - 11/30/2003 11/30/2003 - 12/07/2003 12/07/2003 - 12/14/2003 12/14/2003 - 12/21/2003 12/21/2003 - 12/28/2003 01/04/2004 - 01/11/2004 01/11/2004 - 01/18/2004 01/18/2004 - 01/25/2004 01/25/2004 - 02/01/2004 02/01/2004 - 02/08/2004 02/08/2004 - 02/15/2004 02/15/2004 - 02/22/2004 02/22/2004 - 02/29/2004 02/29/2004 - 03/07/2004 03/07/2004 - 03/14/2004 03/14/2004 - 03/21/2004 03/21/2004 - 03/28/2004 03/28/2004 - 04/04/2004 04/04/2004 - 04/11/2004 04/11/2004 - 04/18/2004 04/18/2004 - 04/25/2004 04/25/2004 - 05/02/2004 05/02/2004 - 05/09/2004 05/09/2004 - 05/16/2004 05/16/2004 - 05/23/2004 05/23/2004 - 05/30/2004 05/30/2004 - 06/06/2004 06/06/2004 - 06/13/2004 06/13/2004 - 06/20/2004 06/20/2004 - 06/27/2004 06/27/2004 - 07/04/2004 07/04/2004 - 07/11/2004 07/18/2004 - 07/25/2004 07/25/2004 - 08/01/2004 08/01/2004 - 08/08/2004 08/08/2004 - 08/15/2004 08/15/2004 - 08/22/2004 08/22/2004 - 08/29/2004 08/29/2004 - 09/05/2004 09/05/2004 - 09/12/2004 09/19/2004 - 09/26/2004 09/26/2004 - 10/03/2004 10/03/2004 - 10/10/2004 10/10/2004 - 10/17/2004 10/17/2004 - 10/24/2004 10/24/2004 - 10/31/2004 10/31/2004 - 11/07/2004 11/07/2004 - 11/14/2004 11/14/2004 - 11/21/2004 11/21/2004 - 11/28/2004 11/28/2004 - 12/05/2004 12/05/2004 - 12/12/2004 12/12/2004 - 12/19/2004 12/19/2004 - 12/26/2004 01/01/2006 - 01/08/2006TOPlist